[marti, 16 iulie]

Citește paragraful de la rubrica Flash.

Când l-a omorât pe egiptean, Moise a căzut în aceeași greșealăatât de des comisă de strămoșii lui, de a lua în mâinile proprii lucrarea pe care promisese Dumnezeu să o îndeplinească…Înțelepciunea Infinită l-a chemat pe cel ce avea să fie conducătorul poporului Său, să își petreacă următorii ani lucrând ca păstorumil. Deprinderile de a purta de grijă, de a se uita pe sine și de ase preocupa cu blândețe de turmă, dezvoltate astfel, aveau să-lajute să devină păstorul milos și îndelung răbdător al lui Israel.”(Patriarhi și profeți, pp. 247, 248, orig.)

Uneori nu este ușor să ai încredere în Dumnezeu, mai ales când vrei să acționezi singur. Observăm că Moise a vrut să îi elibereze pe israeliți, doar că a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să îl învețe umilința, punându-l să aibă grijă de oi înpustie timp de 40 de ani! Îți amintești vreo situație în care ți-ai doritsă faci un anume lucru fără să-I ceri lui Dumnezeu să-ți arate care e voia Sa? Ai avut nevoie de umilință ca să împlinești voia Sa? Citește în Efeseni 2:8,9 ce spunePavel despre mândrie, despre lauda de sine și despre modul în care trebuie să Îl lăsăm pe Dumnezeusă ne mântuiască.