[duminică, 14 iulie]

Citește istoria lui Moise din Caz în studiu și răspunde la întrebările din Fișă de studiu. Care crezi că sunt ideile principale care merită reținute?

Ai observat bunătatea lui Dumnezeu în acest pasaj biblic? În ce privință ai nevoie de eliberare sau de ajutor din partea lui Dumnezeu– poate un obicei greșit sau o persoană care se poartă urât? Roagă-te acum pentru ajutorul Său și cere împlinirea făgăduințelor pe care i le-a dat lui Moise – „Eu voi fi cu tine; te voi izbăvi” – și nu uita că El te vede, te aude și te cunoaște.

Caz în studiu

„Într-o zi, pe când crescuse deja, Moise a ieșit să vadă greutățile celor din poporul său; el a văzut cum un egiptean îl bătea pe un evreu, unul dintre cei din poporul său. S-a uitat într-o parte și într-alta și, nevăzând pe nimeni, l-a ucis pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A doua zi, pe când ieșea din nou, a văzut doi evrei bătându-se. El l-a întrebat pe cel vinovat: «De ce-ți lovești semenul?» Acesta i-a răspuns: «Cine te-a pus pe tine conducător și judecător peste noi? Vrei să mă ucizi și pe mine așa cum l-ai
ucis pe egiptean?»

Atunci Moise s-a temut și și-a zis: «Cu siguranță că acest lucru este cunoscut.»
Când a aflat Faraon acest lucru, a căutat să-l omoare pe Moise. Însă Moise a fugit de Faraon și s-a refugiat în țara Madian; el
s-a așezat lân- gă o fântână.”

„După o perioadă lungă de timp, monarhul Egiptului a murit. Israeliții încă gemeau în sclavia lor și strigau după ajutor; strigătul lor din cauza sclaviei a ajuns la cunoștința lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a auzit geamătul și Și-a adus aminte de legământul Său cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. Astfel, Dumnezeu a luat aminte la starea israeliților și I-a păsat de ei.” „Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul din Madian. El și-a dus turma dincolo de pustie și a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Acolo i S-a arătat Îngerul Domnului într-o flacără de foc care ieșea dintr-un tufiș… Domnul l-a chemat din tufiș și i-a zis: «Moise, Moise!»
«Sunt aici!» a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: «Nu te apropia! Dă-ți jos sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.»
El i-a mai zis: «Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.» Moise și-a ascuns fața, căci se te- mea să se uite la Dumnezeu. Domnul i-a mai zis: «Am văzut asuprirea poporului Meu care este în Egipt și i-am auzit strigătul scos din cauza asupritorilor lui. Cunosc suferințele lui, așa că M-am coborât să-l eliberez din mâna egiptenilor și să-l duc din țara aceea într-o țară în care curge lapte și miere… Strigătul israeliților a ajuns până la Mine; am văzut cum îi asupresc egiptenii. Acum, vino, căci te voi trimite la Faraon să-Mi scoți poporul din Egipt!» Moise I-a răspuns lui Dumnezeu:
«Cine sunt eu, să merg la Faraon și să-i scot pe israeliți din Egipt?» El i-a zis: «Eu voi fi cu tine; acesta va fi semnul pentru tine că Eu te-am trimis: când vei scoate poporul Meu din Egipt, vă veți închina lui Dumnezeu pe muntele acesta».” (Exodul 2:11-15,23-25; 3:1-12)

 

Fișă de studiu

Care sunt elementele cheie ale pasajului? Subliniază-le.
Ce aspecte sau detalii sunt noi pentru tine? Pune lângă ele o săgeată.
Ce cuvinte sau grupuri de cuvinte surprind cel mai bine diferitele emoții din această întâmplare biblică? Încercuiește-le.
Ce emoții, acțiuni sau adjective fac relatarea mai interesantă? Încadrează-le într-un dreptunghi.
Identifică motivația pentru care Dumnezeu este preocupat de israeliți.

Evidențiază făgăduințele lui Dumnezeu față de israeliți.

Desenează o ureche sau un ochi în dreptul propozițiilor în care Dumnezeu afirmă că îi aude sau îi vede pe israeliți.

Gândește-te ce înseamnă să ai un Dumnezeu care aude, vede și cu- noaște ceea ce faci.
Care este ideea principală a acestui studiu? Cu alte cuvinte, de ce crezi că este inclusă această relatare în Scriptură?

Alcătuiește o listă cu ideile principale din acest studiu.
Dacă ar fi să faci un rezumat al acestei relatări în cel mult cinci cuvinte, ce ai spune?