[duminică, 30 iunie]

Biblia spune că „Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat.” (Geneza 39:2) Ce înseamnă acest lucru? Poți să spui că „Domnul este cu tine” acum? De ce crezi că toate lucrurile îi mergeau bine lui Iosif? Ce conta cel mai mult pentru el: ceea ce își dorea el, stăpânul lui sau Dumnezeu? Observă că Iosif încerca să afle ce dorea Dumnezeu de la el și, ca urmare, cei din jur îl respectau pentru înțelepciunea și hărnicia lui. Ar putea această abordare să producă schimbări majore în viața ta?

Caz în studiu

„Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat și a locuit în casa stăpânului său egiptean. Iosif era chipeș și arătos. După o vreme, soția stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis: «Culcă-te cu mine!» Dar el a refuzat și i-a răspuns: «Stăpânul meu n-are nici o grijă în ce privește gospodăria, dându-mi în grijă tot ce are… Nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine. Deci cum aș putea să
fac răul acesta mare și să pă- cătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Când stăpânul său a auzit acuzele soției sale, care spunea: «Așa s-a purtat sclavul tău cu mine!», s-a aprins de mânie, l-a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul în care erau închiși prizonierii regelui; și acolo a rămas.”

„Conducătorul gărzii i-a dat în grija lui Iosif și el i-a slujit, iar aceștia au rămas sub pază pentru o vreme. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât și brutarul monarhului Egiptului, care erau întemnițați, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificația lui.”

„Iosif le-a zis: «Oare nu lui Dumnezeu Îi aparțin interpretările viselor? Istorisiți-mi mie visele».”

A treia zi, Faraon și-a sărbătorit ziua de naștere și le-a dat un ospăț tutu- ror slujitorilor săi. Dintre demnitarii săi, Faraon a înălțat capul căpete- niei paharnicilor și pe al căpeteniei brutarilor. El a repus în slujbă pe că- petenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, însă pe căpetenia brutarilor a spânzu- rat-o, întocmai cum le interpretase Iosif.”

„După doi ani, Faraon a visat că stătea pe malul Nilului și că din Nil au ieșit șapte vaci frumoase și grase, care pășteau între trestii. După ele au ieșit din Nil alte șapte vaci urâte și sfrijite, care s-au așezat lângă ce- lelalte vaci, pe malul Nilului. Vacile urâte și sfrijite le-au mâncat pe cele șapte vaci frumoase și grase. Atunci Faraon s-a trezit din somn.”

„Atunci Iosif i-a zis lui Faraon: «Visele lui Faraon reprezintă același lucru; Dumnezeu i-a descoperit ce urmează să facă. Cele șapte vaci bune reprezintă șapte ani, iar cele șapte spice bune reprezintă tot șapte ani; este un singur vis. Cele șapte vaci slabe și urâte, care au ieșit după primele, reprezintă șapte ani, ca și cele șapte spice goale, arse de vântul de răsărit. Ele reprezintă șapte ani de foamete».”

„Apoi Faraon i-a zis lui Iosif: «Pentru că Dumnezeu ți-a descoperit toate acestea, nu este nimeni la fel de priceput și de înțelept ca tine. De aceea tu vei fi conducător peste curtea mea și tot poporul meu va asculta de cuvântul tău; doar în ce privește tronul, eu voi fi mai mare decât tine».” (Geneza 39:2-8,19,20; 40:4,5,8,20-22; 41:1-4,25-27,39,40)

 

Fișă de studiu

Istoria lui Iosif este bine cunoscută, dar o putem examina cu mai multă atenție. Răspunde la întrebările următoare pentru a vedea ce poți reține din această istorie de viață:

  1. Unde anume poți vedea intervenția lui Dumnezeu în această istorie?
  2. Care este diferența dintre a interpreta visele și a te baza pe interpretarea lui Dumnezeu?
  3. Ce anume l-a făcut pe Iosif să aibă succes în tot ce făcea? A ales el vreodată calea cea mai ușoară?
  4. Cum a ascultat Dumnezeu rugăciunea pentru protejarea poporului Său, înălțată de Iacov?
  5. Ce crezi că e mai important: să mergi acolo unde te conduce Dumnezeu, chiar dacă nu-ți place, sau să înțelegi clipă de clipă ce vrea Dumnezeu să facă din viața ta?