[miercuri, 12 iunie]

Citește cu atenție Reperele acestui studiu și alege un verset care se adresează în mod special vieții tale actuale.

Repere

„Oamenii drepți sunt conduși de integritatea lor, dar cei vicleni sunt distruși de fățărnicia lor.” (Proverbele 11:3)

„Să ne fixăm atenția asupra lui Isus, Cel Care inițiază și desăvârșește credința, Cel Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și S-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Gândiți-vă cu atenție la Cel Ce a îndurat o astfel de împotrivire față de El Însuși din partea păcătoșilor, ca să nu vă lăsați descurajați și să nu renunțați. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.” (Evrei
12:2-4)

„Ascultă, fiul meu, și fii înțelept, păstrea- ză-ți inima pe cărarea dreaptă!” (Proverbele 23:19)

„Astfel, Dumnezeu a condus poporul, punându-l să ocolească pe drumul spre pustie, către Marea Roșie. Israeliții au ieșit din țara Egiptului pregătiți pentru război.” (Exodul 13:18)

De ce are o atât de mare legătură cu experiența ta? Gândește-te la persoane asupra cărora exerciți o anumită influență (prieteni, frați mai mici, tineri mai mici ca vârstă de la biserică etc.) și gândește-te cum ai putea să le aduci la cunoștință acest text, astfel încât să le aprofundeze legătura cu Dumnezeu. Întocmește o listă cu numele lor și roagă-L pe Dumnezeu să te conducă spre ei în această săptămână.