[marți, 4 iunie]

În pasajul de la Flash, Ellen White analizează dorința arzătoare a lui Eliezer de a fi îndrumat de Dumnezeu.

„Pentru el [Eliezer] a fost un timp de chinuitoare grijă. De alegerea pe care o făcea el depindeau rezultate importante nu numai pentru casa stăpânului său, ci și pentru generațiile viitoare; și cum putea el oare să facă o alegere înțeleaptă printre oameni ce-i erau cu totul străini? Aducându-și aminte de cuvintele lui Avraam, că Dumnezeu va trimite pe Îngerul Său cu el, se rugă cu stăruință pentru o călăuzire încununată de succes. În familia stăpânului său fusese deprins cu manifestarea continuă a bunătății și ospitalității și acum el se ruga ca semnul care să arate pe tânăra aleasă de Dumnezeu să fie un act de bunăvoință.” (Patriarhi și profeți, p. 172, orig.)

Decizia era importantă și era nevoie de multă chibzuință. Citește pasajul din Patriarhi și profeți și observă că trăsăturile decisive pentru alegere au fost amabilitatea și ospitalitatea. De ce crezi că aceste calități erau importante pentru familia lui Avraam?
Ce hotărâri trebuie să iei, care s-ar putea să-ți afecteze direcția vieții? Cunoști persoane care se bucură de căsnicii fericite, pentru că au luat decizii înțelepte când au fost tinere și s-au confruntat cu problema relațiilor de dragoste? Întreabă acele persoane care ar fi calitățile de dorit la un partener de căsătorie.