[miercuri, 8 mai]

Citește textele de le Repere.

„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba trudesc cei ce o zidesc. Dacă nu străjuiește Domnul o cetate, degeaba păzește străjerul.” (Psalmii 127:1)

„Gustați și vedeți cât de bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” (Psalmii 34:8)

„Binecuvântat este omul care mă ascultă, care ve- ghează zilnic la porțile mele, așteptând la pragul ușii mele.” (Proverbele 8:34)

„Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, că- utați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu!” (Coloseni 3:1)

„Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-și privește propria față într-o oglindă, iar, după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era.” (Iacov 1:23,24)

„Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)

„Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică corect Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15)

Psalmul 34:8 ne încurajează: „Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!” Cum poți să-L „guști” pe Dumnezeu? De ce psalmistul David ne spune să-L gustăm pe Dumnezeu înainte de a vedea ce bun este El? Tu nu vrei ca, mai întâi, să vezi mâncarea pe care o vei mânca, și numai apoi să o guști? Dacă cineva îți cere să închizi ochii înainte de a-ți băga în gură un aliment, înseamnă că respectiva persoană îți cere să ai încredere în ea. Pentru a avea o experiență cu Dumnezeu, noi trebuie să avem încredere în El și să ne manifestăm credința.