[duminică, 5 mai]

Citește Caz în studiu pentru această săptămână. Spre sfârșitul pasajului, Dumnezeu e prezentat ca implicându-se total în proiectul demarat de constructori. Ce anume I-a atras atenția lui Dumnezeu? Își făcea Dumnezeu probleme că ziditorii turnului vor reuși în actul lor de sfidare? Ce anume L-a făcut să acționeze prompt în vederea încurcării limbii?

Caz în studiu

Tot pământul vorbea o singură limbă şi folosea aceleaşi cuvinte. 2 Venind dinspre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în ţara Şinar şi s-au aşezat acolo. 3 Ei şi-au spus unul altuia: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre şi smoală în loc de mortar. 4 Apoi au zis: „Haidem să ne construim o cetate şi un turn cu vârful până la cer şi să ne facem un nume, altfel vom fi împrăştiaţi pe tot pământul.“ 5 Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care oamenii le construiau. 6 Domnul a zis: „Ei sunt un singur popor, toţi au aceeaşi limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă; nimic din ceea ce şi-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. 7 Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, pentru ca ei să nu-şi mai înţeleagă limba unul altuia.“ 8 Astfel, Domnul i-a împrăştiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. 9 De aceea cetatea a fost numită Babel, pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ şi apoi i-a împrăştiat pe tot pământul. (Geneza 11:1-9)

Fișă de studiu

  1. Care sunt personajele principale din această relatare?
  2. Care sunt elementele-cheie care contribuie la înțelegerea pasajului? Subliniază-le.
  3. Ce aspecte sunt noi pentru tine? Desenează o săgeată în dreptul lor.
  4. Care sunt substantivele, verbele și adjectivele care dau culoare și substanță acestui pasaj? Încadrează-le într-un dreptunghi.
  5. Constructorii turnului au deținut cele mai mari două puteri cunoscute de oameni: comunicarea eficientă și unitatea. Poți da două exemple de comunități umane care comunică eficient și sunt unite atunci când fac ceva?
  6. Cui era închinat turnul?
  7. Ce fel de monumente închinate lor înșiși își ridică oamenii și astăzi?
  8. Cum poți face diferența dintre a folosi darurile de la Dumnezeu pentru a ne ridica monumente pentru noi înșine sau pentru Dumnezeu?
  9. Care sunt principalele două lecții învățate din acest pasaj biblic?