[miercuri, 27 martie]

Repere

„Celui ce învinge îi voi da dreptul să șadă împreună cu Mine pe tronul Meu, tot așa cum și Eu am învins și am șezut împreună cu Tatăl Meu pe tronul Lui.” (Apocalipsa 3:21)

„Eu însă, pe drept, voi vedea fața Ta! Când mă voi trezi mă voi sătura de chipul Tău.” (Psalmii 17:15)

„Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea așa cum este.” (1 Ioan 3:2)

„Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu și crede în Cel Ce M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață.” (Ioan 5:24)

„Totuși, așa cum este scris: «Niciun ochi n-a văzut, nicio ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc.»” (1 Corinteni 2:9)

Rezumă toate Reperele într-o singură declarație concisă:

________________________________________________________

Gândește-te la ce va însemna Noul Pământ pentru tine, după ce citești aceste câteva repere suplimentare:

• noi legi ale naturii (Isaia 11:6-9)

• nouă conducere (Apocalipsa 22:14,15)

• nou stil de viață (Isaia 65:21,23)

• nouă închinare (Isaia 66:22,23)