[duminică, 17 martie]

Citește capitolul biblic de la Caz în studiu și răspunde apoi la întrebări.

Am văzut un înger care cobora din cer şi care avea cheia Adâncului şi un lanţ mare în mână. 2 El a înşfăcat balaurul, şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. 3 El l-a aruncat în Adânc, apoi a încuiat şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile până când se vor fi împlinit cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie eliberat pentru puţin timp.

4 Am văzut nişte tronuri, iar celor ce şedeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece. Am văzut şi sufletele celor ce au fost decapitaţi din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici imaginii ei şi care n-au primit semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au domnit cu Cristos timp de o mie de ani. 5 (Ceilalţi morţi n-au înviat până când nu s-au împlinit cei o mie de ani.) Aceasta este prima înviere. 6 Fericiţi[a] şi sfinţi sunt cei care au parte de prima înviere! Asupra acestora a doua moarte nu are autoritate, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni cu El timp de o mie de ani.

7 Când se vor fi împlinit cei o mie de ani, Satan va fi eliberat din închisoarea lui 8 şi va ieşi ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului – pe Gog şi Magog[b] – şi să le adune pentru război. La număr, ele sunt ca nisipul mării. 9 Ele s-au ridicat la orizontul pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea iubită. Atunci a coborât foc din cer şi i-a mistuit. 10 Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în lacul de foc şi pucioasă, unde erau fiara şi profetul fals. Ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, în vecii vecilor.

11 Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi. 13 Marea i-a dat pe morţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa Morţilor[c] i-au dat pe morţii care erau în ele şi fiecare a fost judecat după faptele lui. 14 Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. 15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc. (Apocalipsa 20)

Fișă de studiu

  1. Cum îi judecă Dumnezeu pe oamenii răi?
  2. Cum sunt implicați în acest proces oamenii drepți?
  3. Crezi că cei drepți îi judecă pe cei răi? Sau judecă deciziile lui Dumnezeu? Explică.
  4. De ce ar permite Dumnezeu să Se lase judecat?
  5. Ce este „moartea a doua”?
  6. Pedeapsa în iazul de foc ți se pare o pedeapsă extrem de dură? De ce da? De ce nu?
  7. Răsplata cu viața veșnică ți se pare „prea bună” pentru cei drepți? De ce da? De ce nu?

În timpul mileniului, după ce Isus ne ia în cer și înainte de a reveni pe un nou Pământ, o să fim foarte ocupați cu verificarea, sau cu „rejudecarea”, cu propria noastră minte a deciziilor luate de Dumnezeu. Într-un fel, Dumnezeu va fi „judecat”.
În Maleahi 3:10 ni se spune să-L punem pe Dumnezeu la încercare și să testăm Cuvântul Său. Mileniul ne va da ocazia de a face exact acest lucru – să săpăm adânc și să punem toate întrebările pe care simțim nevoia să le punem.
De ce acest om nu este salvat? De ce acea persoană este în cer, după câte rele a făcut? Întocmește o listă cu dilemele pe care le ai acum și începe să te rogi acum pentru câteva răspunsuri.