[miercuri] 13 Martie

Sfârșitul lumii nu e neapărat să fie înspăimântător, dacă Îi aparținem lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu va avea grijă de noi și
nu va trebui să îndurăm din nou suferința, moartea sau păcatul. Dar de unde știm că suntem în relații bune cu Dumnezeu? Citește fragmentele de la rubrica Repere. Ce trebuie să facem pentru a intra în legătură cu Dumnezeu? În primul rând, o relație cu Dum- nezeu este cel mai important lucru. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să vorbim cu El. Trebuie să ascultăm când, la rândul Său, ne vorbește. Nu e vorba că ar exista anumite reguli, ci e vorba de nevoia de a ne apropia de Dumnezeu și a-I permite să-i iubească pe alții prin intermediul nostru.

 

Repere

„Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl. Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, și nu au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.” (Matei 24:36-39)

„El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar și veșnicia, dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Înțeleg că pentru oameni nu este nimic mai bun, decât să se bucure și să facă ce este bine în viață.” (Eclesiastul 3:11,12)

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu!” (Ioan 15:12)

„El ți-a arătat, omule, ce este bine! Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8)

Citește cu atenție lista cu roadele Duhului, din Galateni 5:22,23.

Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege.

Alege unul și explică modul în care Dumnezeu lucrează în viața ta pentru a „crește” acest rod, astfel încât să-i poți iubi pe alții în nu- mele lui Hristos.