[duminică] 10 Martie

Citește pasajele biblice de la secțiunea Caz în studiu, făcând efortul de a da la o parte toate ideile preconcepute. Ce descrieri întâlnești? Dacă Dumnezeu ți-ar spune direct ție acele lucruri, cum crezi că le-ar exprima? Ar avea un ton încurajator?
Este interesant cum putem „să ne spălăm hainele” în sânge, care este roșu, după care să fie albe! Desigur, știm că acesta este un simbol al curățării realizate de sângele lui Isus. Cum poți fi curățat prin sângele lui Isus? Ce impact va avea aceas- tă curățare asupra relației tale cu Dumnezeu? Cu alții? Cu tine însuți?

 

Caz în studiu

În vremea aceea se va ridica
Mihail, marea căpetenie,
ocrotitorul poporului tău;
va fi o vreme de necaz,
cum n-a fost de la începutul neamurilor şi până atunci.
Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa,
şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
2 Mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi,
unii – pentru viaţă veşnică,
iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ. (Daniel 12:1.2)

 

Iată, El va veni pe nori
şi orice ochi Îl va vedea,
chiar şi cei care L-au străpuns.
Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.
Da! Amin! (Apocalipsa 1:7)

 

4 I-am răspuns:

– Domnule, tu ştii!

El mi-a zis:

– Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare;
ei şi-au spălat hainele
şi le-au albit în sângele Mielului.
15 De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu
şi I se închină zi şi noapte, în Templul Lui;
iar Cel Ce şade pe tron Îşi va întinde cortul peste ei.
16 Nu le va mai fi nici foame, nici sete
şi nu va mai cădea peste ei arşiţa soarelui,
nici vreo altă căldură arzătoare,
17 pentru că Mielul din mijlocul tronului îi va păstori
şi îi va conduce la izvoarele apelor vieţii,
iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7:14-17)

 

16 Căci Domnul Însuşi, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în Cristos, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. 18 De aceea, încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4:16-18)

 

Să nu vi se tulbure inima! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine![a] 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu[b] Mă duc să vă pregătesc un loc.[c] 3 Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 4 Ştiţi calea spre locul unde Mă duc Eu. (Ioan 14:1-4)