[Duminică] 24 Februarie

După ce ai citit secțiunea, răspunde la întrebările Caz în studiu de la Fișă de studiu.

Caz în studiu

După toate acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi care avea o mare autoritate; pământul a fost luminat de splendoarea lui. 2 El a strigat cu glas puternic:

„A căzut, a căzut marele Babilon,
a devenit o locuinţă a demonilor,
un adăpost pentru orice duh necurat,
un adăpost pentru orice pasăre necurată,
un adăpost pentru orice fiară necurată şi detestată,
3 pentru că din vinul mâniei datoratdesfrânării ei au băut toate neamurile,
regii pământului s-au desfrânat cu ea,
iar negustorii pământului s-au îmbogăţit din puterea senzualităţii[a]ei!“
4 Am auzit un alt glas din cer spunând:

„Ieşi afară din ea, poporul Meu,
ca să nu fii părtaş păcatelor ei
şi să nu primeşti din urgiile ei,
5 pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer,
iar Dumnezeu Şi-a amintit de nelegiuirile ei!
6 Daţi-i înapoi după cum a dat ea
şi plătiţi-i înapoi dublu pentru faptele ei;
în paharul în care a amestecat ea,
amestecaţi-i o porţie dublă!
7 Daţi-i tot atâta suferinţă şi jale,
pe cât şi-a dat ea însăşi glorie şi viaţă senzuală!
Pentru că zice în inima ei:
«Şed ca o împărăteasă,
nu sunt văduvă şi nu voi vedea niciodată jalea!»
8 De aceea urgiile vor veni asupra ei într-o singură zi
– moarte, jale şi foamete –
şi va fi arsă în foc,
pentru că Domnul Dumnezeu, Care o judecă, este puternic.
9 Împăraţii pământului, care s-au desfrânat cu ea şi care au dus o viaţă senzuală, o vor plânge şi o vor boci când vor vedea fumul arderii ei. 10 Ei vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, şi vor spune:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
Babilonul, cetatea cea puternică!
Într-un ceas a venit condamnarea ta!»
11 Negustorii pământului o vor plânge şi o vor jeli, pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa: 12 marfă de aur, argint, pietre preţioase, mărgăritare; in fin, purpură, mătase şi ţesătură stacojie; tot felul de lucruri din lemn de lămâi, tot felul de lucruri din fildeş, tot felul de lucruri din lemn preţios; bronz, fier şi marmură; 13 scorţişoară, condimente, tămâie, parfum, tămâie scumpă, vin şi untdelemn de măsline, făină fină, grâu, animale de povară, oi, cai, care, sclavi şi sufletele[b] oamenilor.

14 Rodul după care tânjea sufletul tău
s-a dus de la tine;
toate lucrurile tale luxoase şi strălucitoare
sunt pierdute pentru tine
şi niciodată nu vor mai fi găsite. (Apoc 18:1-14)

 

Fișă de studiu

1. Ai mai citit vreodată acest pasaj din Biblie? Care parte ți-a captat cel mai mult atenția.

2. Cine adresează și cui acest mesaj?

3. Observă păcatele femeii care, în mod simbolic, este numită Babilon. Marchează fiecare păcat pe care ea l-a comis. Cum se raportează la ea oamenii, în general?

4. Dacă ar fi să descrii atitudinea lui Dumnezeu față de Babilon, ce ai spune?

5. Ce crezi că reprezintă Babilonul? Ce simbolizează?

6. De ce lumea plânge după Babilon după ce Dumnezeu începesă îl distrugă? E posibil să devii atât de învăluit în păcat, încâtefectiv să plângi atunci când acesta dispare?

7. Ce lecții se desprind din pasajul biblic al acesteisăptămâni? Notează două dintre ele.

 

Cuvântul „Babilon” provine de la locul străvechinumit „Mesopotamia”. Babilonul era principalul oraș, un loc renumit pentru senzualitatea, imoralitatea și luxul său.Acum, că știi ce înseamnă Babilon,de ce crezi că Dumnezeu foloseș-te cuvântul „Babilon” pentru a Sereferi la infrastructura păcătoasăa lumii? Citește Apocalipsa 18:3. Lumea aavut relații foarte strânse cu Babilonul, ca două persoane necăsătorite care fac sex. De ce îngerul dinApocalipsa 18 folosește termeniatât de categorici pentru a descriece se întâmplă în lume?