[Miecuri] 6 Februarie

Citește versetele de la rubrica Repere și citatul din Criswell, apoi meditează la întrebările următoare:

„Căci El mă va tăinui în coliba Sa în ziua cea rea, mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său și mă va înălța pe o stâncă.” (Psalmii 27:5)

„Dar cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit.” (Matei 24:13)

„Prin urmare, atunci când s-au strâns laolaltă, ei L-au întrebat: «Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel?»” (Faptele 1:6)

„I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți.” (Apocalipsa 20:12)

„Căci mărturia lui Isus este duhul profeției.” (Apocalipsa 19:10)

(Repere suplimentare: Luca 20:25; 1 Petru 2:5,9; Romani 13:1-7.)

W. A. Criswell: „Unul dintre marile daruri baptiste pentru moștenirea Reformei este o deplină convingere cu privire la faptul că toți credincioșii, în mod individual și în calitate de preoți (vezi 1 Petru 2:5, 1 Petru 2:9), pentru a-și «duce la bun sfârșit mântuirea… cu frică și cutremur» (Filipeni 2:12), trebuie să nu fie împiedicați în acest proces de interferența cu statul.”

Întrebări:

  1. După ce ai citit capitolul 35 din Tragedia veacurilor, cum crezi că ar reacționa Ellen White la ideea lui Criswell cu privire la libertatea religioasă?
  2. Care crezi că este principala dificultate atunci când statul și biserica se îmbină?
  3. Separarea dintre stat și biserică înseamnă că persoanele creștine nu pot ocupa funcții publice? De ce da sau de ce nu?