[Luni] 4 Februarie

Citește textul-cheie și învață-l pe de rost. Cum ne putem feri de înșelăciunile diavolului?

„Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia și înainte să fie descoperit omul fărădelegii, fiul distrugerii, cel care se opune și se înalță pe sine deasupra oricărui așa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va așeza în Templul lui Dumnezeu, declarându-se pe sine însuși Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:3,4)