[Duminică] 27 Ianuarie

Diavolul a folosit doctrina falsă a nemuririi sufletului timp de mii de ani. El s-a folosit de aceeași înșelătorie și cu Eva, în Grădină, când i-a spus că nu va muri. Chiar și în vremurile moderne, mass-media o prezintă în detaliu, pastorii o predică și a devenit aproape o convingere de la sine înțeleasă pentru mulți.

Societatea are o contribuție importantă la infiltrarea în mintea noastră a ideii de suflet nemuritor. Ce exemple poți da din mass-media/filme/programe TV în sprijinul acestei afirmații?

 

Caz în studiu

„Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului, pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii: «A zis oare Dumnezeu: Să nu mâncați
din orice pom din grădină?» «Putem să mâncăm din ro- dul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia șarpelui, dar Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii; nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit!»

Dar șarpele i-a zis femeii: «Nu veți muri nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu știe că, atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii
și veți fi ca Dumnezeu, cu- noscând binele și răul.»”

„Când îl părăsește duhul, se întoarce în țărână și în aceeași zi îi pier toate planurile.”

„Într-adevăr, Lo- cuința Morților nu-Ți poate mulțumi, Moartea nu Te poate lăuda, iar cei ce se coboară în groapă nu pot nă- dăjdui în credincioșia Ta.”

„Am văzut trei duhuri necurate, ca niște broaște, ieșind din gura ba- laurului, din gura fiarei și din gura profetului fals. Acestea sunt du- huri de demoni, care fac semne și se duc la regii întregii lumi, ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic.”
(Geneza 3:1-5; Psalmii 146:4; Isaia 38:18; Apocalipsa 16:13,14)

 

Fișă de studiu

  1. De ce crezi că Eva i-a permis șarpelui să o ispi- tească?
  2. Șarpele i-a spus Evei că, dacă va mânca din fructul acelui pom, ea va fi ca Dumnezeu. Ce ironie e ascunsă în aceste cuvinte (vezi Geneza 1:26)?
  3. De ce crezi că șarpele a înșelat-o pe Eva cu minciuna nemuririi?
  4. Cum a îmbinat șarpele adevărul cu minciuna în acest caz? De ce crezi că a procedat așa, în loc să vină și să-i spună o minciună evidentă de la bun început?
  5. Ce crezi că vrea să spună Biblia când se referă la moarte ca la un „somn”?
  6. Îți vine în minte vreun alt verset pe care oamenii l-ar putea folosi sau interpreta incorect, în ideea că sufletul nu moare niciodată? Dacă da, care?
  7. Ce ne spun aceste texte despre natura lui Satana?