[Miercuri] 23 Ianuarie

Citește rubrica Repere și pune textele în ordinea în care le-ai folosi într-o predică sau într-un studiu biblic referitor la lupta spirituală dintre îngeri, demoni și oameni. Ce alte întâmplări sau versete ai adăuga, considerându-le utile pentru prezentarea viziunii Bibliei asupra instrumentelor binelui și răului? Notează textele la sfârșitul Bibliei tale și roagă-te pentru ocazii de a le prezenta cuiva care duce o luptă spirituală. Pregătește-te pentru răspunsul pe care Dumnezeu ți-l va da la această rugăciune.

 

Repere

„Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19,20)

„Când duhul necurat iese afară dintr-un om, el umblă prin locuri pustii, căutând odihnă, dar n-o găsește. Atunci își spune: «Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit!» Și când vine, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, și intră și locuiesc acolo, iar starea din urmă a acelui om ajunge mai rea decât cea dintâi. Tot așa se va întâmpla și cu această generație rea.” (Matei 12:43-45)

„Astfel, eu găsesc această lege: când vreau să fac binele, răul este prezent, pentru că ființa mea lăuntrică se bucură în Legea lui Dumnezeu, dar în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului, care este în mădularele mele.” (Romani 7:21-23)

„Vă spun: umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți.” (Galateni 5:16,17)