[Miercuri] 2 Ianuarie

În timp ce citești textele biblice de la rubrica Repere, care verset îți atrage atenția? De ce?

Prin urmare, vă îndemn fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră! Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vătransformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să pu- teți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Romani 12:1,2)

„Frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune: «Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!», însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos?” (Iacov 2:14-16)

„Îi veți recunoaște după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?” (Matei 7:16)

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi… Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui. Eleste ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă, care-și dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. El prosperă în tot ceea ce face!” (Psalmii 1:1-3)

„Așa vorbește Domnul: «Stați la răspântii și priviți! Întrebați care sunt cărările cele vechi, unde este calea cea bună; apoi umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre…»” (Ieremia 6:16)