[Duminică] 30 Decembrie

Citește secțiunea Caz în studiu și răspunde la întrebările de la Fișă de studiu. Dacă ai fi David și ai auzi atâtea mesaje negative, cum te-ai simți? Ce ai simți față de cei care le-au rostit? În ce măsură sunt similare sau diferite reacțiile tale de cele ale lui David și de ce?

 

Caz în studiu

26 David i-a întrebat pe luptătorii care se aflau lângă el:

– Ce i se va face celui care-l va ucide pe acest filistean şi va ridica astfel batjocura de peste Israel? Cine este acest filistean, acest necircumcis, ca să batjocorească oştirile Dumnezeului celui Viu?

27 Ei i-au repetat ceea ce spuseseră înainte, zicând: „Astfel i se va face celui care-l va ucide.“

28 Eliab, fratele lui cel mai mare, l-a auzit vorbind cu luptătorii, s-a aprins de mânie împotriva lui şi i-a spus:

– De ce ai venit aici şi cu cine ai lăsat acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Ai venit să vezi lupta.

29 – Cu ce am greşit acum? Nu pot nici măcar să vorbesc? i-a răspuns David.

30 După aceea, s-a întors de la el spre un altul şi l-a întrebat acelaşi lucru. Toţi i-au dat acelaşi răspuns ca mai înainte. 31 Cuvintele rostite de David au fost auzite şi raportate lui Saul, care a trimis după el. 32 David i-a zis lui Saul:

– Nimeni să nu fie descurajat din cauza acestui filistean. Slujitorul tău va merge şi se va lupta cu el.

33 Saul însă i-a răspuns:

– Nu poţi să mergi împotriva acestui filistean ca să te lupţi cu el, fiindcă tu eşti doar un tinerel, pe când el este un luptător încă din tinereţea lui.

34 Dar David i-a răspuns:

– Slujitorul tău era păstor la oile tatălui său. Când venea un leu sau un urs şi lua o oaie din turmă, 35 mă duceam după el, îl loveam şi salvam oaia din gura lui. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de coamă şi-l loveam până îl omoram. 36 Slujitorul tău a omorât şi leul şi ursul, iar cu filisteanul acesta, cu acest necircumcis, va fi ca şi cu unul dintre ei, pentru că a batjocorit oştirile Dumnezeului celui Viu.

37 David a mai zis:

– Domnul, Care m-a izbăvit din laba leului şi a ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.

Atunci Saul i-a spus lui David:

– Du-te şi Domnul să fie cu tine.

38 Saul l-a îmbrăcat pe David cu armura sa: i-a pus un coif de bronz pe cap şi l-a îmbrăcat cu o platoşă din zale. 39 David a legat sabia lui Saul peste armură şi a încercat să meargă, deoarece nu era obişnuit cu ele. S-a dezbrăcat însă de ele, spunându-i lui Saul:

– Nu pot să merg cu ele, căci nu sunt obişnuit.

40 După aceea şi-a luat toiagul în mână, a ales cinci pietre netede din ued[f], pe care le-a pus în buzunarul traistei sale de păstor, şi-a luat praştia şi s-a îndreptat înspre filistean. 41 Filisteanul se apropia din ce în ce mai mult de David, iar cel ce-i ducea scutul era înaintea lui. 42 Filisteanul s-a uitat şi când l-a văzut pe David, l-a dispreţuit, căci acesta nu era decât un tânăr cu păr roşcat şi cu înfăţişare frumoasă. 43 El i-a zis lui David:

– Sunt eu un câine de vii la mine cu toiege?

Apoi a început să-l blesteme în numele zeilor săi. 44 Filisteanul i-a mai zis lui David:

– Vino la mine şi voi da trupul tău păsărilor văzduhului şi fiarelor câmpului.

45 David i-a răspuns:

– Tu vii la mine cu sabie, suliţă şi lance dar eu vin la tine în Numele Domnului Oştirilor, Dumnezeul oştirilor lui Israel, pe Care tu L-ai batjocorit.

 

Fișă de studiu

Reformulează obiecțiile, acuzațiile și subînțelesurile din cuvintele adresate lui David de către:

membrii familiei (vers. 28) _________________________________

Saul (vers. 33 și 38) _____________________________________

Goliat (vers. 41-44) ______________________________________

David avea un eu foarte bine diferențiat. El știa clar cine este, nu era influențat de opinia publică și nu avea nevoie de aprobarea celor din jur. În lumina acestui pasaj, cum a rămas David constant cu sine însuși și nu a permis ca presiunea și anxietatea celor din jur să-l controleze?

În versetul 45, David exclamă plin de încredere: „Tu vii la mine cu sabie, suliță și lance, dar eu vin la tine în Numele Domnului Oștirilor.” De ce era el atât de încrezător în sprijinul lui Dumnezeu? Găsește
texte biblice cu care să-ți argumentezi poziția.