Poezia studiului 5

Pârga veșniciei

Geneza 11,5,13-21; Exodul 8-11; Deut. 5,12-15; Evrei 3,12-19; 4,1-11.16.

Încă din Eden, odihna Celui care ne-a-ntocmit,                 

Ne-a fost dată și rămâne un popas înveșnicit,

Ziua șaptea este ușa ce ne-învață să intrăm,

Prin credința-n Cel ce spune: s-o sfințim, s-o onorăm.

Sabatul e ușa păcii ce ni se oferă-n dar,

Hristică răscumpărare-n al iubirii sanctuar.

Cât mai este, încă, harul săptămânii pe Pământ,

Prin credință-avem intrare în odihna Celui Sfânt!

Astăzi, glasul mântuirii ne invită iar și iar

La omerul de odihnă din al Sâmbetei altar,

Prin credință să ne fie Sabatul nemuritor,

Ca o pârgă-a veșniciei lângă-al nostru Creator!

Cornel Mafteiu

București, 30.12.2021