Poezia studiului 6

Abraamicul altar 

Gen. 6,5; 35,12; Deut. 7,6; 28,1.15; Is. 4,3; Ier. 11,8; Ez. 16,8; Mica 4,6.7; Țef. 3,12-13; Ioan 10,27-28; Romani 4,16-17; Gal. 3, 26-29; 1 Petru 2,9.

Pune-n cumpăna iubirii

Legământul Celui Sfânt,

Fii sămânța moștenirii,

Mărturie pe pământ,

Rămășiță roditoare

Ancorată în Hristos,

Preoție vestitoare,

Printre semeni de folos!

Pune-n cumpăna slujirii

Legământul Său de Har,

Fii sămânța revenirii

Mielului de pe calvar,

Israel spălat de vină,

Printre semeni ceas de ceas,

Preoție de lumină,

Zilnic, mântuirii glas!

Pune-n cumpăna-nțeleaptă

Legământ înveșnicit,

Fii sămânța care-așteaptă

Azi, pământul înnoit;

Abraamic în credință

Urcă-al Moriei altar,

Până glas de biruință

Îți dă nume nou în dar!

Cornel Mafteiu

București, 27.04.2021