Poezia studiului 4

Legământul binecuvântării

Geneza 12,1.2; 15,7-18; 17,1-14; 18,19; 32,28; 41,45; Daniel 1,7.

Pentru cel care-n slujire și credință se îmbracă,

Veșnicia se coboară, legământ cu ei să facă,

Abraamica iubire să-i transforme în popoare,

Steag de moștenire sfântă și de binecuvântare

Și umblând fără prihană înaintea Celui Veșnic

Să rămână peste veacuri o lumină pusă-n sfeșnic.

Ocrotit de Cel Puternic, pe poteci de mărturie,

Legământul moștenirii umple azi întreaga glie,

Abraamică lumină pentru candele creștine,

Printre neamuri și popoare cu speranță-n Cel ce vine,

Călătoare prin credință și de Domnul ancorate,

Circumcizie de pace în a inimii cetate.

Cel Puternic, încă vine lângă noi și ne vorbește,

Oferindu-i ascultării legământ ce-nveșnicește,

Binecuvântare sfântă, abraamic moștenită

Prin credința-n Cel ce este o iubire infinită;

Iată, în curând revine, legământul să-mplinească,

Îmbrăcând credincioșia în iertarea Lui cerească!

Cornel Mafteiu

București, 20.04.2021