Poezia studiului 3

Curcubeul îndurării

Gen. 3,6.11-13; 4,5.19.23; 6,2.5.8.9.11.18; 7,23; 9,12-17

Pentru orice rămășiță credincioasă Celui Sfânt,

Harul Domnului rămâne ancoră de legământ,

Lutului care-și ridică, totdeauna, rugător,

Ochii minții către mila Veșnicului Creator.

Pentru-a stinge focul urii răzvrătitului Satan,

Care-a pervertit gândirea omenirii, an de an,

În potop își varsă Domnul, lacrimile pe pământ,

Dar salvând pe cel ce-și face arcă din al Său Cuvânt.

Încă –n boltă ni se-arată minunatul curcubeu

Ca un steag al îndurării unicului Dumnezeu,

Legământ al veșniciei Celui drept și credincios,

Luminându-ne speranța întâlnirii cu Hristos.

Curcubeul îndurării pune ploilor hotar,

Anunțându-ne că Domnul mijlocește-n Sanctuar,

Din potopul răzvrătirii să ne ducă-n Nou Pământ,

Rămășiță îmbrăcată cu-al iertării Lui veșmânt.

Cornel Mafteiu

București, 15.04.2021