Poezia studiului 2

Legământul veșniciei

Gen. 6,18; 12,1-3; 17,2; Ex. 6,1-8; 19,5-6; Deut. 4,13; Is. 42,1.6; Ier. 31,31-34; Gal. 3,6-9.29; Ioan 17,3.

Legământul veșniciei ne vorbește necurmat

De iubirea Celui care din țărână ne-a creat

Și-n potopul răzvrătirii, spre-al credinței fumegat,

Își oferă-ntotdeauna, harul Său îmbelșugat.

Legământul veșniciei, printre veacuri, iar și iar,

Își revarsă plinătatea înnoirii Lui de har,

Fiindcă Domnul prețuiește al credinței felinar

În călătorie sfântă către-al dragostei hambar.

Legământul veșniciei, dăltuire de Cuvânt,

Piatra inimii să-l poarte peste bulgări de pământ,

Urcând Golgota iertării învierii din mormânt,

Întruparea mântuirii și-al credinței legământ.

Legământul veșniciei, pași de har până-n prezent,

Printre spini și pălămidă, încă-și caută atent

Un popor care-l așteaptă pe Hristos în trai decent,

Osanalele slujirii pline de mesaj advent.

Cornel Mafteiu

București, 05.04.2021