Poezia studiului 8

Drumul ocrotirii divine

 

Isaia cap. 40.

 

Chemat să ieși de sub robii creștine, necreștine,

Ca vulturul credinței, ochii să ți se înalțe

Pe muntele-ndurării dragostei divine…

Și roagă  Duhul Sfânt, cu râvnă să te-ncalțe!

 

În tine, chiar de ești ca iarba fără strălucire,

Profetic își arată slava Sa mântuitoare,

Ca un păstor care își paște turma cu iubire

Și palmele toiagului de lege iertătoare.

 

Cu har de mângâiere, Domnul încă zăbovește,

El nu vrea să-L asemeni cu zei fără putere;

Ridică-ți ochii spre Hristos, credința-ți întărește,

Cu vestea bună netezind un drum, căci El sosește!

 

De vestea bună mângâiat, transformă-n drum pustia,

Ridică-te din văi de plâns surpând orice-nălțare

Și printre semeni să devi o cale spre Mesia,

Un glas de trâmbiță vestind răsplata viitoare!

 

Cornel Mafteiu

București, 17.02.2021