Poezia studiului 5

Sub steagul păcii divine

 

Lev. 26,14-39; Is. 9; 10; 11; 12; Zah. 3,8; 6,12; Matei 4,12-25; Luca 2,8-14; Apoc. 15,2-4; 22,16.

 

Încă profetic, din zare în zare,

Ca în vechime și astăzi vorbește

Inimii care mereu risipește,

Dragostea Tatălui, mântuitoare.

 

Neascultarea de Legea Iubirii

Bătătorește prin idolatrie

Țarina inimii-n drum de robie

Via credinței lăsând pustiirii.

 

Totuși, Lumina iubirii divine,

Încă-și întinde a harului mână,

Nopții din inimă dând veste bună,

Cu mântuire să o-nsenine.

 

Sfetnic al inimii ascultătoare,

Cel Minunat veșnicia-și coboară,

Slovă de pace în noaptea amară,

Stâncă de dragoste, Domnul Cel Tare!

 

Dragostea Tatălui mântuitoare,

Oaspeți ai slavei dorind a ne strânge,

Noaptea robiei, curând o va frânge

Din orice inimă așteptătoare!

 

Cornel Mafteiu

București, 28.01.2021