Poezie prelegere sâmbătă dimineață 28 noiembrie 2020

Spre cina veșniciei

 

Cei flămânzi de veșnicie,

Călători spre plai ceresc,

Prin a vremilor pustie

Mană în scripturi găsesc,

Pâinea vieții  dăruită

Din belșug, de har divin,

Pentru-o strângere sfințită

În omerul de creștin.

 

Dar când tu ignori măsura

Hotărâtă de Cel Sfânt,

Azi, răstălmăcind scriptura

Și omerul din cuvânt,

Candela-ți va fi cuprinsă

De-al întunecimii semn,

Până va fi reaprinsă

De-al credinței undelemn.

 

Luminându-te pe cale,

El, Cuvântul protector,

Te va trece-a morții vale

Către ceruri călător,

Ca o candelă frumoasă,

Însoțindu-te mereu,

Până vei ajunge-acasă

Să cinezi cu Dumnezeu!

 

Cornel Mafteiu, București, 17.11.2020