Poezia studiului 9

Biserica uceniciei

 

Ps. 25,5; Ierem. 29,13; Mat. 5,14-16; 7,7; Luca 4,18-23; 10,30-37; Ioan 16,13; 17,17; 1 Tes. 2,6—8.

 

În această lume plină de necaz și silnicie,

Când Biserica e trupul gata de ucenicie.

Este untdelemn pe rană și lumină pusă-n sfeșnic,

Un samaritean al faptei după voia Celui veșnic.

 

Educația creștină nu-i doar erudism dogmatic,

Pentru cel de lângă tine, ea se dovedește practic

Blândă ca o doică bună, fără-a ține cont de sine,

Este în pustiul urii, oaza facerii de bine.

 

Hainele uceniciei îmbrăcate-n umilință

Fac Biserica frumoasă și sfințită prin credință

Evanghelia slujirii printre lacrimi și suspine,

Doar pe urmele lăsate de Cel care-n slavă vine!

 

Cornel Mafteiu

București, 26.11.2020