Poezia studiului 5

În școala înveșnicirii

 

Matei 2,1-12; Luca 2,8-20; Ioan 1,14.18; 14,1-14; 2 Cor. 4,1-6; 5,17-21; Fil. 2,1-11; 4,2-3; Evrei 1,1-4;

 

S-a-ntrupat, să ne învețe drumul către Nou Pământ,

Prin lumina cunoștinței, reflectând pe Tatăl Sfânt,

Îmbrăcat în haina humei, El, Cuvântul, Dumnezeu,

Ne-a dat lecția-mpăcării, pe al crucii apogeu.

 

Oglindirea slavei sfinte-a unui Tată iubitor,

Ca un susur blând al păcii în auzul tuturor,

În Hristos ni se arată  prin credință, ceas de ceas,

Până viața ni se umple de al dragostei popas.

 

Cel întâi născut a toate și a toate credincios

Este-a Tatălui iertare, oferită prin Hristos,

Nume mai presus de nume, lecție de har ceresc

Care ne deschide ușa traiului duhovnicesc.

 

Azi, în școala-nveșnicirii, până Domnul vine iar,

El, Învățătorul care mijlocește-n sanctuar,

Ca păstori și magi, în slujba împăcării ne-a chemat,

Să umblăm cu vestea bună, după cum ne-a învățat!

 

Cornel Mafteiu

București, 28.10.2020