Poezia studiului 9

Sanctuarul nădejdii creștine

 

Matei 15,21-28; Marcu 14,6-9; Ioan 4,27-30.39-42; Fapte 8,4.5.15; Romani 15,7;

Efeseni 4,32; 2 Tesaloniceni 1,1-4; 2 Timotei 4,2; Tit 3,4.5; 1 Petru 3,15.

 

Spune inimii să fie sanctuarul credincios,

Unde să slujească, zilnic, părtășia cu Hristos,

Coborând-o printre semeni ca o candelă de har,

Ridicându-le privirea către Cel ce vine iar!

 

Spune inimii să simtă, azi, cu cei căzuți în praf,

Unde Domnul o așteaptă cu al dragostei zaraf!

Teologice zavistii, n-o transforme-ntr-un ștergar,

Care-ngroapă spre pierzare-al mântuirii unic dar!

 

Spune inimii, să vadă geamătul de dor flămând,

Unde sfinții cu pretenții nu privesc nici chiar în gând,

Fiindcă Domnul îi oferă jugul unor mari minuni,

Întâlniri samaritene, stăruind în rugăciuni!

 

Spune inimii, să-și dreagă vorbele cu Duhul Sfânt,

Orișicând i se va cere al nădejdii legământ,

Rămânând în sanctuarul părtășiei cu Hristos,

Îmbrăcând armura păcii de așteptător voios!

 

Cornel Mafteiu

București, 25.08.2020