Vești misionare – 4 iulie 2020

Oprit la aeroport

de Glenn Ernford Lie

În Ziua Judecății, o singură întrebare se va pune. Am auzit-o când, la capătul unui zbor internațional, am aterizat în Portland, în statul Oregon.
Ofițerul de la biroul de imigrări al SUA s-a uitat la pașaportul meu norvegian, apoi în sus, la mine, și m-a întrebat:
– Ce planuri ai?
– Vizitez un prieten, am răspuns.
– La ce adresă? a spus el.
– Nu știu, am spus. Dar va veni să mă întâmpine la aeroport.
Ofițerul de la imigrări nu a părut prea încântat de faptul că nu cunoșteam adresa.
– Și unde l-ai cunoscut?
– La un colegiu de lângă Londra.
– Ce ai studiat acolo?
– Teologie.
Omul m-a privit cu atenție, parcă studiindu-mi fața.
– Ești credincios? a întrebat el.
– Da.
S-a uitat în jos, în pașaportul meu, pe care îl ținea în mână, apoi din nou la mine.
– Așadar, de ce ești mântuit? a spus el apăsat.
Răspunsul s-a rostogolit în grabă de pe buzele mele:
– Pentru că Isus a murit pentru mine.
Ofițerul m-a privit din nou:
– Bun răspuns, a spus el. Poți intra.
Am zâmbit și am intrat în Statele Unite.
Semnificația acestei conversații m-a urmărit în timp ce mă îndreptam către zona de unde urma să-mi ridic bagajele. În Ziua Judecății, o singură întrebare se va pune: De ce ești mântuit? Răspunsul se găsește în 1 Ioan 5:11-13, unde scrie: „Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.”
Tu de ce ești mântuit? Având siguranța mântuirii, poți răspunde cu încredere:
– Pentru că Isus a murit pentru mine.
Și atunci vei auzi, ca replică, aceste dulci cuvinte:
– Bun răspuns. Poți intra.

Glenn Ernford Lie are 55 de ani și este profesor la școala adventistă din Østmarka, Norvegia, și membru și fost pastor de tineret al bisericii adventiste din Betal, care a primit o parte din darurile Sabatului al Treisprezecelea în anul 2017, pentru a deschide un centru comunitar pentru tineret.