PLAN de DISCUȚIE (st. 4)

De memorat: „Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.” (Daniel 3:17)

1. Construirea chipului de aur
a) Daniel 3:1-7 De crezi că Nebucadnețar a poruncit construirea unui chip imens de aur?
b) Ce alte relatări din Biblie ilustrează dorința de a avea încredere în puterea omului, mai degrabă decât încrederea în Dumnezeu?
c) De ce Nebucadnețar nu a înțeles importanța încrederii depline în Dumnezeul cerurilor?

2. Porunca de închinare în fața chipului de aur
a) Daniel 3:8-15
b) Gândește-te și la alte ocazii din istorie când oamenii au fost forțați să se închine într-un mod contrar învățăturilor atât de clare din Biblie. Cine este în spatele tuturor acestor idolatrii forțate? (vezi Matei 4:8-10; Isaia 14:12-14)
c) De ce această relatare înregistrată în Daniel 3 este deosebit de relevantă pentru viața noastră de astăzi? Apocalipsa 13:11-18

3. Testul focului
a) Daniel 3:16-18 Ce te impresionează în timp ce auzi mărturia lui Șadrac, Meșac și Abednego?
b) Daniel 3:19-23 De ce s-a schimbat atitudinea lui Nebucadnețar din respect în furie?
c) Ce detalii din această relatare subliniază severitatea acestui test al focului?
d) Împărtășește un moment în care loialitatea și credincioșia ta față de Dumnezeu s-au confruntat cu un test al focului.

4. Al patrulea om în foc
a) Daniel 3:24-25
b) Daniel 3:26-27 Cum afectează prezența celui de-al patrulea om în cuptorul încins pe cei care sunt martorii acelei scene?
c) Împărtășește câteva promisiuni din Biblie în care Dumnezeu ne asigură că va fi cu noi în timp ce ne confruntăm cu încercările aprinse ale vieții. Isaia 43:2; Psalmul 50:15, etc.
d) Uneori, Dumnezeu ne salvează din foc. Alteori, El ne scapă de foc. În alte ocazii, El ne salvează de după foc. Relatează exemple despre cei care au înfruntat moartea neînfricați, având încredere în Dumnezeu că eliberarea lor finală era sigură.

5. Răspunsul regelui Nebucadnețar
a) Daniel 3:28 Care sunt gândurile tale despre mărturisirea lui Nebucadnețar?
b) Daniel 3:29-30 Care sunt gândurile tale despre cele două declarații ale lui Nebucadnețar?

6. Darul unei credințe curajoase
a) Evrei 11:1-6 Cum putem dezvolta o credință curajoasă?
b) Efeseni 2:8 Credința curajoasă este un dar de la Dumnezeu
c) Ce lecție putem învăța din absența lui Daniel în această relatare?

Biblia (Iov 20 – 26) și cartea Evanghelizare („Evitarea organizării excesive”)
1. Despre cine spune Iov că li se întâmplă să „li se stingă candela”?
2. Ce anume și cu ce scop i s-a sugerat lui Iov să arunce în țărână și în prundul pâraielor?
3. Ce spunea Iov că face Dumnezeu pentru cei silnici, când ei nu mai trag nădejde de viață?
4. Despre ce spunea Iov că „numai adierea lor ușoară ajunge până la noi”?
5. Din ce cauză înaintarea adevărului devine de zece ori mai grea decât este în realitate?