PLAN de DISCUȚIE (st. 3)

De memorat: „Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea.” (Daniel 2:20)

1. Un mesaj din cer repetat
a) Daniel 2:1-3 Se pare că Nebucadnețar a avut un vis anume în mai multe rânduri. De ce?
b) Numiți și alte ocazii când Dumnezeu a oferit o descoperire specială cuiva printr-un vis sau viziune.
c) Daniel 2:4-6 De ce este regele atât de tulburat?
d) Daniel 2:7-11 De ce înțelepții regelui nu pot interpreta visul?
e) Cum sunt afectați Daniel și prietenii lui de incapacitatea înțelepților regelui de a interpreta visul? Daniel 1:12-13

2. Rugăciunea lui Daniel
a) Cum răspunde Daniel la această provocare care le pune viața în pericol?
i. Daniel 1:14-15
ii. Daniel 1:16
iii. Daniel 1:17-23
b) Cum de era Daniel sigur că a primit visul corect și interpretarea acestuia?

3. Mărturia și interpretarea lui Daniel
a) Daniel 2:24-30 Ce te impresionează despre mărturia lui Daniel din fața regelui, chiar înainte ca visul și interpretarea să fie oferite?
b) Daniel 2:31 Cum vă imaginați reacțiile celor prezenți când Daniel a rostit aceste cuvinte?
c) Daniel 2:32-35 Interpretarea visului
d) Daniel 2:36-45 Ce te impresionează cel mai mult pe măsură ce auzi interpretarea lui Daniel despre vis?
i. Aur – Babilon 626 – 539 î. Hr.
ii. Argint – Medo-Persia 539 – 331 î. Hr.
iii. Bronz – Grecia 331 – 168 î. Hr.
iv. Fier – Roma 168 î. Hr. – 476 d. Hr.
v. Fierul și Lutul – Europa divizată – 476 d. Hr – până la sfârșit
vi. Piatra – împărăția eternă a lui Hristos

4. Răspunsul regelui Nebucadnețar
a) Daniel 2:46 – răspunsul inițial al regelui
b) Biblia nu înregistrează răspunsul verbal al lui Daniel. La ce te-ai aștepta în lumina mărturiei lui Daniel din Daniel 2:28?
c) Ce schimbare observi în Daniel 2:47?
d) Daniel 2:48-49 Ce putem învăța despre regele Nebucadnețar și Daniel din evenimentele menționate în aceste versete?

5. Relevanța acestui vis pentru viața noastră de azi?
a) De ce acest vis este dat în mai multe rânduri regelui Nebucadnețar și apoi lui Daniel, atât de relevant pentru viața noastră de azi? Daniel 2:28
b) Care este cea mai importantă lecție pe care o iei din studiul nostru despre Daniel 2?

Biblia (Iov 13 – 19) și cartea Evanghelizare („Relația dintre evanghelist și pastor”)
1. Cum erau, în opinia lui Iov, lucrurile pe care le vorbeau prietenii lui, din dragoste pentru Dumnezeu?
2. Ce acuzație i s-a adus lui Iov cu privire la atitudinea sa față de frica de Dumnezeu și evlavia față de El?
3. Împreună cu cine spunea Iov că va merge să se odihnească în țărână?
4. De câte ori socotea Iov că fusese batjocorit de prietenii săi prin cuvântările lor?
5. De ce anume nu ar trebui să se teamă niciun lucrător?