PLAN de DISCUȚIE (st. 13)

De memorat: „Şi tot poporul s-a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis câte o parte şi altora, şi s-au înveselit mult. Căci înţeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră.” (Neemia 8:12)

1. Marii lideri ai Israelului
a) Moise – Exod 14:21-31
b) Debora – Judecători 4:1-16
c) Iosia – 2 Împărați 23:1-8
d) alții

2. Lideri care au condus Israelul în rătăcire
a) Roboam – 1 Împărați 12:1-16 Ce greșeală nebunească a făcut Roboam ca lider? (Iacov 1:5)
b) Ahab – 1 Împărați 21:1-16
c) alții

3. Lecții de conducere de la Neemia
a) Neemia 1:4 – să ai grijă față de oamenii tăi
b) Neemia 1:8-9 (vezi și Ezra 7:10) – să fii atent și să manifești ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu
c) Neemia 1:5-11, 2:4 (vezi și Ezra 8:21-23) – să te rogi pentru iertare și călăuzire divină
d) Neemia 2:4-8 – să fii gata să acționezi decisiv când Dumnezeu deschide o ușă
e) Neemia 2:11-12, 17-18 – să ai o viziune a ceea ce trebuie îndeplinit
f) Neemia 2:20-23 – să ai autoritate și să delegi responsabilitățile
g) Neemia 4:21-23 – să fii un lider servitor care se implică activ în munca fizică
h) Neemia 5:6-11, 14-19 – să te îngrijești ca să fie dreptate și să lupți împotriva nedreptății
i) Neemia 4:7-20 – să nu te lași copleșit de opoziția oamenilor, ci să te concentrezi asupra lui Dumnezeu și puterea Lui
j) Neemia 6:2-4 – să rămâi concentrat pe misiunea ta când apar distrageri
k) Neemia 13:6-9 – să fii dispus să te angajezi pe termen lung pentru a finaliza misiunea

4. Isus, liderul nostru slujitor
a) Ce incidente din viața și slujirea lui Isus ne oferă exemple frumoase de conducere slujitoare?
i. Ioan 13:1-17 – Isus spală picioarele ucenicilor săi
ii. Marcu 10:35-45 – Isus învață despre slujire, mai degrabă decât despre a fi slujit
iii. Ioan 2:13-17 – Isus curăță Templul
iv. alte exemple?
b) Unde ai văzut lideri urmând exemplul lui Isus ca lider slujitor?
c) Cum putem evita capcana de a acționa ca stăpânii și nu ca liderii slujitori?
d) Care sunt unele modalități prin care îi putem susține și afirma pe liderii noștri?

Biblia (Estera 2-8) și cartea Evanghelizare („Mai mult decât metoda unui singur om”)
1. Cu ce ocazie a ușurat Ahașveroș sarcinile ținuturilor?
2. Cum au reacționat iudeii din fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului?
3. Ce cuvinte a folosit Estera pentru Haman, atunci când l-a acuzat în fața împăratului?
4. Ce conțineau scrisorile trimise de Mardoheu, cu autoritatea împăratului?
5. Ce a fost îndemnată Ellen G. White să le spună fraților mai în vârstă?