Poezia studiului 11

Adventul Neemia

Num. 18,21-24; Maleh. 3,10; Neemia 13,1-22; Mat.12,1-8; 23,23; Marcu 3,1-6; Luca 6,6-11; Ioan 5,5-16; 1 Cor. 9,7-14; 2 Cor. 9,6-8; Evr. 7,1.2.

„Prisosiți în fapte bune!”, spune Domnul, „Oameni buni,
Pentru ce Mi-e casa goală, fără-ai rugilor cărbuni,
Pentru ce doar egoismul arde-n voi cu vâlvătăi,
Bine-ascuns în forma legii, provocând doar vânătăi?

Prisosiți în fapte bune, frații Mei de pe pământ!
Pentru ce călcați în tină, șoapta Duhului Cel Sfânt?
Preoți și leviți ai vremii, oameni simpli din popor,
Până când, în sabat, faceți piața răzvrătirilor?

Prisosiți în fapte bune, curățați al vostru drum,
Zeciuiți cum se cuvine, porți de sabat, chiar acum,
Îmbrăcați-le-n dreptatea milosteniei de sus,
Trâmbițând credincioșia părtășiei cu Isus!

Prisosiți în fapte bune, stingeți orice foc străin,
Reaprindeți pocăinței, candela, spre cer senin,
Dați năvală, să se umple casa sabatului Meu,
Fiți adventul Neemia, vestitor de Dumnezeu!”

Cornel Mafteiu
București, 11.12.2019