PLAN de DISCUȚIE (st. 10)

De memorat: „Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului.” (Ezra 3:11)

1. Cântând Cântece lui Dumnezeu
a) Ezra 3:10-11 Cum au răspuns oameni când s-a pus temelia noului Templu?
b) Neemia 12:27, 31a, 42b-43 Ce asemănări și diferențe observați când s-au dedicat zidurile Ierusalimului?
c) Când regele David i-a organizat pe cei care vor sluji în Templu, de ce au fost puși atât de mulți ca să conducă la cântarea cântărilor Domnului? 1 Cronici 25:6-7
d) Cum se făcea sărbătoarea închinării în vremea lui Ezra, comparativ cu modul de închinare astăzi?
e) Isus i-a spus femeii samaritene: „Adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr” (Ioan 4:23) Cum arată închinarea adevărată?
f) Povestește o ocazie când muzica te-a ajutat să experimentezi o închinare semnificativă

2. Experimentarea curățirii
a) Neemia 12:30 De ce curățirea este o parte esențială pentru o închinare semnificativă?
b) Ar trebui până să fim curați și apoi să venim să ne închinăm Domnului sau putem experimenta curățarea în prezența Lui în timp ce ne închinăm? Argumentează cu Scriptura
c) 1 Ioan 1:7-9 De ce este important să recunoaștem că toți avem nevoie de curățare?
d) Împărtășește o experiență de curățare care te-a determinat să îți ridici inima și vocea în laudă lui Dumnezeu.

3. Oferirea de jertfe ca parte a închinării
a) Neemia 12:43 Ce „jertfe mari” au fost oferite la dedicarea zidurilor Ierusalimului?
b) Este „mare” o descriere a cantității sau a calității?
c) Ce mare sacrificiu ar trebui să fie punctul central al închinării noastre astăzi? Galateni 6:14
d) Cum am putea răspunde la un sacrificiu atât de mare în numele nostru? Psalmul 95:1-2, 6, Romani 12:1-2

4. Mulțumind celor care conduc închinarea
a) Neemia 12:44 De ce închinătorii evrei au mulțumit celor care îi conduc în închinare?
b) Pe cine au reprezentat acei preoți și leviți?
c) De ce este un privilegiu atât de sacru să îi conduc pe alții la închinare?
d) Pe cine a folosit Dumnezeu pentru a binecuvânta viața ta în timp ce el/ea a condus o ocazie de închinare la care ai fost prezent?
e) Povestește o ocazie când ți s-a cerut să conduci o porțiune din programul de închinare
f) Ce pregătire atentă este necesară atunci când ni se cere să conducem o porțiune din programul de închinare?

Biblia (Ezra 4-10) și cartea Evanghelizare („Echipa de lucru în evanghelizare”)
1. Unde este menționat Nebucadnețar cu numele „Haldeianul” (caldeeanul)?
2. Când a fost isprăvită Casa Domnului?
3. Cine a spus că Domnul „a pregătit inima împăratului”?
4. Cine au fost singurii care ș-au exprimat împotriva deciziei acceptate de popor?
5. Cine este cel mai bun general?