PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

De memorat: „Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris. Şi căpeteniile noastre, leviţii noştri şi preoţii noştri şi-au pus pecetea pe el… Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.” (Neemia 9:38; 10:39)

1. Reînnoirea Legământului cu Dumnezeu
a) Ce este un legământ?
b) Neemia 9:36-38 Care a fost locul reînnoirea unui legământ cu Domnul în zilele lui Ezra și Neemia?
c) De ce include Neemia toate numele celor care și-au pus pecetea pe consemnul scris al legământului? (Neemia 10:1-27)
d) Neemia 10:28-29 De ce a fost important pentru „restul poporului” să participe activ la reînnoirea legământului lor cu Domnul?

2. Legăminte în istoria sacră
a) Cu Adam (Geneza 3:15), cu Noe (Geneza 9:11), cu Avraam (Geneza 12:2-3), cu Moise și Israel (Exod 19:4-6), cu Fineas (Numeri 23:10-13), cu David (2 Samuel 7:5-16)
b) Ce au în comun toate aceste legăminte?
c) Ieremia 31:31-34 – Ce este diferit la Noul Legământ?
i. Reconciliere – „Eu voi fi Dumnezeul lor”
ii. Îndreptățire – „Le voi ierta nelegiuirea”
iii. Sfințire – „Îmi voi scrie legea mea în mintea lor și o voi scrie pe inimile lor”
d) Care sunt gândurile tale despre acest legământ pe care Dumnezeu dorește să-l facă cu tine?
e) Legământul veșnic – Care este legământul veșnic pe care Dumnezeu dorește să-l facă cu poporul Său? Evrei 13:20-21, Isaia 55:3
f) Ce putem învăța din mărturia lui Iosua din Iosua 24:14-15

3. Promisiuni către Dumnezeu
a) Neemia 10:30-39 Ce promisiuni au făcut oamenii din zilele lui Ezra și Neemia în cadrul legământului lor reînnoit cu Domnul?
b) Ce ar trebui să ne amintim când facem promisiuni Domnului? Eclesiastul 5:1-5
c) Care este cea mai importantă promisiune pe care oricine o poate face lui Dumnezeu?
d) Împărtășește o perioadă în care ai făcut o promisiune lui Dumnezeu.
e) Ce cuvinte din Scriptură ne dau speranță atunci când nu reușim să ne respectăm promisiunile făcute lui Dumnezeu?

4. Îngrijirea Casei Domnului
a) Neemia 10:39 De ce a fost important să aibă grijă de Casa Domnului?
b) Care este aplicația pentru viața noastră astăzi?
c) Ce binecuvântări vin atunci când oferim cu generozitate lucrării lui Dumnezeu?
d) Împărtășește o perioadă când ai fost binecuvântat deoarece ai dăruit pentru lucrarea lui Dumnezeu.

Biblia (2 Cronici 26-32) și cartea Evanghelizare („Administrarea financiară a campaniilor de evanghelizare”)
1. Cu ce fel de armament și-a dotat Ozia armata?
2. Despre care împărat al lui Iuda s-a scris că „a prădat Casa Domnului”?
3. De unde erau cei care s-au smerit și au venit la Ierusalim, în timp ce alții râdeau și își băteau joc de alergători?
4. Cine avea grija darurilor de mâncare, a zeciuielii și a lucrurilor sfinte?
5. De către cine trebuie administrate treburile financiare ale lucrării?