PLAN de DISCUȚIE (st. 5)

De memorat: „Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele, şi a suta parte din argintul, din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care laţi cerut de la ei ca dobândă.” (Neemia 5:11)

1. Profitând de cei în nevoie
a) Neemia 5:1-5 Cu ce criză s-au confruntat evreii întorși din exil ca urmare a foametei din țară?
b) Ce rege impozita poporul? (350 talanți de argint de fiecare)
c) Cum au ajuns nobilii și conducătorii locali să înrăutățească situația oamenilor și mai mult? Neemia 5:7
d) Ce sfat a fost dat prin Moise cu privire la perceperea dobânzii la împrumuturi? Exod 22:25-27, Levitic 25:35-27, Deuteronom 23:19-20
e) De ce este atât de comun să vezi oameni care îi exploatează pe ceilalți oameni în timp de nevoie?
f) Uneori, oamenii sunt tentați să exploateze pe alți oameni în mod legal. Potrivit lui Isus, ce două mari porunci ar trebui să ghideze toate acțiunile noastre? Matei 22:37-39
g) Ce apel ar fi oferit Isus oamenilor care profită de săracii din mijlocul lor?

2. Răspunsul și apelul lui Neemia
a) Neemia 5:6-9 Cum reacționează Neemia în fața celor care profitau de săracii din mijlocul lor?
b) Neemia 5:10b-11 Ce soluție a propus Neemia?
c) Neemia 5:12a Cum au răspuns nobilii și conducătorii?
d) De ce Neemia a cerut acestor nobili și conducători să jure în fața preoților că vor păstra promisiunea pe care i-au făcut-o? Neemia 5:12b (vezi și Numeri 30:2, Deuteronom 23:21-23, Eclesiastul 5:4-5)
e) Ce sfat a dat Isus cu privire la practica jurământului? Matei 5:33-37
f) De ce a existat un astfel de răspuns din partea nobililor și conducătorilor, fără nicio aparentă rezistență împotriva apelului lui Neemia?

3. Exemplul lui Neemia
a) Neemia 5:10 Neemia a recunoscut că a făcut parte din problemă. A fost el? (vezi Daniel 9:4-6)
b) Neemia 5:14-19 Ce a mai făcut Neemia pentru a avea grijă de cei nevoiași?
c) De ce Neemia a manifestat un spirit atât de generos?
d) De ce este atât de important exemplul nostru personal? Matei 5:14-16, 1 Corinteni 11:1
e) Relatați un moment în care ai ajutat pe cineva care se îngrijește jertfindu-se celor în nevoie
f) Când ți-a dat Dumnezeu ocazia să te îngrijești de cineva care are nevoie? Ce impact a avut această experiență în viața ta?

Biblia (2 Cronici 5-11) și cartea Evanghelizare („Plănuirea adunărilor în cartierele de la marginea orașelor”)
1. În ce moment al slujbei sfințirii s-a umplut templul cu un nor?
2. Pentru cine s-a rugat Solomon să fie „îmbrăcați cu mântuirea”?
3. De ce nu a locuit fata lui faraon, nevasta lui Solomon, în cetatea lui David?
4. În ce situație se spune despre Roboam că a lucrat „cu minte”?
5. Ce trebuie făcut când se începe lucrarea într-un oraș?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse