Poezia studiului 7

Lecție deschisă pentru-nveșnicire

Is. 53,3-6; Mat. 12,15-21; 21,12-16; Mar. 11,15-19; Luca 1,46-55; 4,16-21; 7,18-23; 19,45-48; Ioan 2,13-17.

Prin profeți, a fost vestită întruparea Celui Veșnic
Și-n robia necredinței s-a-mplinit prin Duh Sfânt,
Într-o lecție deschisă, pacea libertății Sale
Ne-a lăsat umblarea-I sfântă, printre semeni, pe pământ.

Iar din ieslea răzvrătării, până-n Golgota iertării,
Mâinile înveșnicirii, mântuire au lucrat,
Tuturora, prin credință, să ne fie călăuză,
Lecție de îndurare, jugul milei ni l-a dat.

Biciuind cu umilință fariseica-nchinare,
Lecția de părtășie cu cei neajutorați
Ne învață cum să ungem răni și multa lăcrimare,
Celor care pentru Domnul sunt ai veșniciei frați.

Pentru nevoiașii vremii, ne-a lăsat la înălțare
Misiune de credință și ceresc abecedar;
Tălpile iubirii Sale ne sunt astăzi mărturie
Și o lecție deschisă despre Cel ce vine iar.

Cornel Mafteiu
București, 10.08.2019