PLAN de DISCUȚIE (st. 7)

De memorat: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4:18,19)

1. Slujirea lui Hristos profetizată
a) Luca 1:26-33
b) Matei 1:18-21
c) Isaia 53:4-6
d) Isaia 61:1-2
e) Cum a răspuns Maria aceste profeții despre Mesia? Luca 1:46
f) De ce sunt aceste profeții despre Mesia o veste bună, un motiv de bucurie?

2. Declarația misiunii lui Hristos
a) Luca 7:19-22 – mărturia lui Isus către Ioan
b) Luca 4:16-21 – împlinirea profeției lui Isaia
c) Ioan 10:10 – o versiune concisă
d) Cum este împlinită misiunea lui Isus în viața voastră?

3. Lucrarea de vindecare a lui Isus
a) Ce te impresionează cel mai mult la lucrarea vindecătoare a lui Isus?
b) Ce L-a motivat pe Isus să-și petreacă o mare parte din timpul Său vindecând bolnavii și îngrijindu-i pe cei în nevoie? Matei 14:14
c) Povestește despre o minune a lui Isus, care demonstrează grija Lui iubitoare pentru cei care au nevoie.

4. Confruntarea cu nedreptatea
a) Ioan 2:13-17
b) Matei 21:12-16 (Marcu 11:15-19, Luca 19:45-48)
c) De ce a continuat comportamentul necorespunzător în curțile Templului chiar și după prima curățare a Templului?
d) Împărtășiți alte ocazii din slujirea lui Isus când a vorbit împotriva nedreptății. (de exemplu: Matei 23:13, Luca 13:10-17)
e) Când este potrivit pentru urmașii lui Isus să vorbească împotriva nedreptății?
f) Împărtășiți o ocazie când v-ați simțit obligat ca urmaș al lui Isus să vă confruntați cu nedreptatea.

5. Un Mântuitor care suferă
a) Ce asigurări avem că Isus se poate identifica cu noi atunci când avem nevoie? Evrei 2:17-18, 4:14-16
b) Unde vedeți dragostea și mila lui Dumnezeu cel mai clar descoperite în viața lui Isus? Ioan 3:16, Luca 23:34
c) Povestiți despre o ocazie când aveați mare nevoie și ați experimentat prezența reconfortantă a lui Isus.
d) Cum putem ajuta pe oamenii din jurul nostru să înțeleagă cât de mult dorește Isus să-i mângâie și să-i ajute atunci când ei au de nevoie?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Regi 4-10
1. Cine a lucrat împreună cu lucrătorii lui Solomon şi ai lui Hiram?
2. Ce dimensiuni aveau pietrele pentru temeliile templului?
3. Ce fel de pământ era în Câmpia Iordanului, între Sucot şi Ţartan?
4. Din ce cauză aveau să încremenească şi să fluiere trecătorii pe lângă templul distrus?
Evanghelizare, subcapitolul „Făgăduinţa unei recolte îmbelşugate”
5. În ce condiţii vor face slujitorii lui Dumnezeu o lucrare care va rezista atacurilor lui Satana?