Poezia studiului 12

Preoție ospitalieră

Gen. 18,1-8; 24,15-20.31-33; Deut. 6,6.7; Rut 1,8-22; 2 Cron. 32,25.31; Isaia 38 și 39; 58,6.7.10-12; Ierm. 17,9; Luca 19,1-9; Ioan 1,40-42; 2,25; Rom. 3,23; 12,13; 1 Cor. 4,16; 7,12-15; Efs. 5,1; 1 Tes. 1,6; Evr. 6,12; 13,7; 1 Petru 2,9; 3,1.2; 4,9; 3 Ioan 11.

Dacă pragul casei tale n-are inimă și Har,
Dincolo de el, chiar dacă-i un palat, e în zadar,
Fiindcă cel ce-ți intră-n casă ca prieten sau străin
Simte izul muzeatic, nu căldură de cămin!

Dacă pe covorul casei nu-s firimituri și glod,
Oricât ai trudi cu râvnă-al Evangheliei năvod,
Pruncii, pe parcursul mesei, simt secundele cum cad,
Plictisiți de ritualul cu blid plin și suflet fad!

Dacă tălpile credinței nu-s de bun samaritean,
Ți se duce-n lume vestea doar de josnic pământean
Care-și poleiază chipul cu pretenții de pios,
Lucrător fără de Lege, plin de foc necredincios!

Dacă-n dudul casei tale, nu te urci, să-L poți vedea
Pe Cel care te invită, mântuire vrând să-ți dea,
Vei rămâne-un Ezechia mândru și lăudăros,
Având vatra casei goală de iubirea lui Hristos!

Dacă pragul casei tale este ospitalier
Și Hristos, la masă, frânge pâinea dragostei de cer,
Atunci ești din preoția Celui care vine iar,
Vestitor al mântuirii câștigată pe Calvar!

Cornel Mafteiu
București, 18.06.2019