PLAN de DISCUȚIE (st. 12)

De memorat: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2:9)

1. Greșeala Împăratului Ezechia
a) 2 Cronici 32:27-29 Ce binecuvântări a turnat Dumnezeu asupra Împăratului Ezechia?
b) Isaia 39:1-5 Care a fost marea greșeală a Împăratului Ezechia atunci când ambasadorii Babilonului au vizitat Ierusalimul? Ce a subliniat în cadrul turului palatului său?

2. Casa ta – un centru de ospitalitate și mărturie
a) Dă exemple de persoane din Scriptură care au ales să folosească casele lor ca centru de ospitalitate și mărturie (ex. Marcu 2:13-17; Luca 10:38-39)
b) Povestește despre o casă pe care tu ai vizitat-o și unde ai beneficiat de ospitalitatea creștină. Cum ți-a influențat viața acest act de bunătate?
c) Cum ai răspunde unei persoane care spune: „Casa mea nu este perfectă – cum poate fi casa mea un loc de mărturie pentru alții”?
d) Povestește o ocazie când Dumnezeu te-a ajutat să dai mărturie cuiva care ți-a vizitat casa.
e) Cum putem transforma în mod intenționat casa noastră într-un loc în care să arătăm ospitalitatea creștină și să mărturisim despre Dumnezeul nostru mare și minunat?

3. Familia – principalul câmp pentru misiune
a) Fapte 1:8 Ce idee putem înțelege din cuvintele Domnului Hristos pentru apostolii Săi?
b) Cum au văzut primii creștini importanța raportării la familiile lor ca principalul câmp de misiune? Ioan 1:40-41; Marcu 1:29-31
c) Deuteronom 6:6-7, 1 Corinteni 11:1 Cum putem să conducem proprii copii, sau copiii din cercul nostru de influență, să cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu?
d) Cine a fost un mentor important pentru tine în familia ta?
e) Cum putem să ne pregătim să slujim ca mentori pentru alții în familiile noastre?

4. Necredincioșii din casa ta
a) Cum ar trebui să trăiești când sunt necredincioși în casa ta? (soțul, copiii, părinții) 1 Corinteni 7:12-15; 1 Petru 3:1
b) Ce greșeli trebuie evitate când interacționăm cu necredincioșii din familiile noastre? Matei 7:1-5
c) Ce sfat ne dă apostolul Pavel despre relația cu necredincioșii 2 Corinteni 6:14 (acest principiu se poate adresa și căsniciei?)
d) Ce înseamnă să te căsătorești „în Domnul”? 1 Corinteni 7:39
e) Ce asistență practică putem oferi membrilor bisericii care sunt provocați de către membrii necredincioși din familie?

Biblia și Cartea anului
Biblia: 1 Samuel 3 – 9
1. De ce era inima lui Eli neliniștită în timp ce aștepta vești de la luptă?
2. Ce au făcut copiii lui Israel la îndemnul lui Samuel?
3. Ce reacție a avut poporul după ce Samuel a deschis „dreptul împăratului”?
4. Ce aștepta poporul înainte să înceapă să mănânce din jertfă?
Evanghelizare, subcapitolul „Influența tot mai vastă a Evangheliei”
5. Ce trebuie să facem în loc de a petrece timpul cu aceia cărora li sau acordat multe ocazii de a învăța adevărul?