PLAN de DISCUȚIE (st. 9)

De memorat: „Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Filipeni 3:8)

1. Certitudinea pierderii
a) Pierderea este o realitate inevitabilă într-o lume păcătoasă. Ce pierderi a avut de suferit Adam și Eva după ce nu au ascultat de Dumnezeu? (vezi Geneza 3:7-4:16)
b) Cum putem înfrunta viața fără să fim copleșiți de certitudinea pierderii iminente?

2. Pierderea sănătății
a) Ce lecții putem învăța din relatarea inspirată despre pierderea sănătății lui Iov? Iov 2:1-8
b) Toate bolile sunt rezultatul atacului direct al Satanei?
c) De ce Isus a petrecut mai mult timp vindecând decât predicând?
d) Ce lecții putem învăța din vindecările miraculoase ale lui Isus? Marcu 5:22-24, 35-43; Marcu 5:25-34; Matei 15:22-28; Luca 4:38-40; Ioan 4:46-54
e) Ce înțelegeri practice găsești în Iacov 5:14-17?
f) Cum ai fost afectat când cineva drag a experimentat pierderea sănătății?

3. Pierderea încrederii
a) Care sunt câteva evenimente din viața unei familii care poate duce la pierderea încrederii?
b) Ce lecții putem învăța din experiența lui Petru? Matei 26:69-75; Ioan 21:15-19
c) Ce condiții sunt necesare pentru a îți reconstrui încrederea?
d) Numește câteva situații când este imposibil ca încrederea să fie restabilită.

4. Pierderea libertății
a) Care sunt câteva activități care pot face ca o persoană să își piardă libertatea?
b) Romani 6:16; Iacov 1:13-15; Ioan 8:34-36
c) Ce alte promisiuni din Biblie oferă speranță unei persoane care și-a pierdut libertatea?
d) Povestește o ocazie în care ai găsit libertatea prin credința în Isus.

5. Pierderea vieții
a) 1 Corinteni 15:26 De ce este descrisă moartea în Biblie ca un inamic?
b) Ce promisiune oferă Isus ucenicilor săi, relatată în Ioan 10:10?
c) Când începe această viață din belșug?
d) Cum putem fi siguri că această viață din belșug nu se încheie atunci când adormim somnul morții? Ioan 3:16; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Apocalipsa 21:1-4
e) Cum ți-a dat curaj învățătura lui Isus despre moarte atunci când avem de-a face cu pierderea unei persoane dragi?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Judecătorii 7 – 13
1. Care sunt cele două cetăți care au refuzat să le dea pâine lui Ghedeon și oștenilor lui?
2. Câte sute de ani trecuseră de când se așezaseră fiii lui Israel la Hesbon și în Galaad?
3. Cine pe cine omora după criteriul pronunțării unui cuvânt?
4. Ce a spus Îngerul Domnului referitor la Numele Său?
Istoria mântuirii, capitolul 66
5. Ce vor face cei nelegiuiți, mânați de o furie ca a (cu furia) demonilor?