PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

De memorat: „Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.” (Psalmul 127:3)

1. Familia fără copii
a) Numește câteva personaje din Scriptură care au tânjit să fie părinți. Geneza 16:1-4; 18:11-12; 30:1; 1 Samuel 1:1-8; Luca 1:5-7
b) Numește câteva personaje din Scriptură care nu au avut copii dar au slujit ca exemple bune copiilor din cercul lor de influență.
c) Ce încurajare sau sfat poți oferi unui prieten care tânjește să fie părinte?

2. Bucuria și responsabilitatea de a fi părinte
a) Psalmul 127:3-5 – bucurii
b) Ce bucurii ai experimentat ca și părinte?
c) Efeseni 6:4 – responsabilități
d) La ce te gândești când se vorbește despre responsabilitatea de a fi părinte?
e) Ce personaj din Scriptură s-a remarcat ca un exemplu de bun părinte?
f) Ce promisiune din Biblie te încurajează pentru a face față responsabilității de a fi părinte?

3. Părinți singuri
a) Numește câteva persoane din Scriptură care au înfruntat provocarea de a fi singurul părinte. Geneza 21:14-19; 1 Împărați 17:9-12; Luca 7:11-12
b) Care sunt provocările unice cărora trebuie să le facă față un părinte singur?
c) Citește Iacov 1:27. Ar putea fi adăugați la lista aceasta și părinții singuri?
d) Cum putem ajuta practic părinții singuri?

4. Părinți care formează ucenici
a) Deuteronom 6:4-9 De ce repetiția este foarte importantă atunci când educi un copil?
b) Cât de important este exemplul părintesc în procesul formării de ucenici? (vezi 1 Corinteni 11:1)
c) Numește câțiva părinți care au disciplinat pe copiii lor în mod efectiv. Luca 2:52; 2 Timotei 1:3-5, etc.
d) Ce încurajare oferă Solomon părinților care au căutat să educe pe copiii lor pe calea Domnului? Proverbe 6:20-23

5. Lupta pentru fiul risipitor
a) Proverbe 22:6 Ce promisiuni găsești în această mărturie inspirată?
b) Ce lecții importante putem învăța din istoria fiului risipitor? Luca 15:11-32
c) Ce încurajare sau sfat ai putea oferi părinților care se roagă pentru copiii lor dar nu și-au văzut copiii întorcându-se la Domnul? Ieremia 31:16-17

Biblia și Cartea anului
Biblia: Iosua 24 – Judecători 6
1. Despre ce piatră s-a scris că „a auzit toate cuvintele” spuse de Domnul?
2. Unde și de câte ori sunt menționate carierele de piatră de lângă Ghilgal?
3. Cum se spune că erau căpeteniile până când s-a ridicat Debora ca judecător?
4. Cum a numit Ghedeon altarul pe care l-a zidit?
Istoria mântuirii, capitolul 65
5. Ce enormitate văd toți cei cărora li se prezintă scenele din viața Mântuitorului?