PLAN de DISCUȚIE (st. 1)

De memorat: „Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1)

1. La început
a) Geneza 1:1-5, 6-8, 9-13, 14-19, 20-23, 24-31. Chiar și într-o lume perfectă, viața a avut un anumit ritm.
b) Geneza 2:1-3 Ce dar important a oferit Creatorul pentru familia noastră umană ca parte esențială a etapei vieții noastre?
c) De ce este necesar ca Isus să ne aducă aminte că Sabatul a fost oferit pentru binele nostru? Marcu 2:27
d) În ce fel darul Sabatului săptămânal a fost o binecuvântare în viața ta?

2. Etape ale vieții într-o lume păcătoasă
a) Geneza 2:16-17 (vezi și Romani 3:23 p.p.)
b) Eclesiastul 3:2 p.p.
c) Psalmul 90:10
d) Care sunt câteva din etapele importante ale vieții între naștere și moarte? Eclesiastul 3:1-8
e) Ce texte din Scriptură ne aduc aminte că Dumnezeu dorește să fie cu noi și să ne binecuvânteze în fiecare etapă a vieții noastre?
i. Evrei 13:5
ii. Isaia 40:28-31
iii. alte făgăduințe biblice?

3. Imprevizibilul
a) Iov 1:1-3, 13-21
b) Care sunt alte personaje din Biblie care au experimentat încercări imprevizibile în viețile lor? Iosif, Daniel, Iona, etc.
c) Nu toate evenimentele imprevizibile sunt rele. Gândește-te la câteva personaje din Biblie care au experimentat evenimente imprevizibile care au fost pozitive. Iosif în Egipt, Daniel în Babilon, Estera în Persia, Maria, etc.
d) De ce este important să nu uităm că Dumnezeu este alături de noi în, dar și în timpul, acestor etape imprevizibile ale vieții? Ioan 16:33
e) Povestește un eveniment imprevizibil din viața ta. Cum și-a descoperit Dumnezeu dragostea și atenția Sa în timpul acestui eveniment?

4. Tranziția
a) Uneori Dumnezeu alege să fie mai implicat în timpul tranziției.
i. Samuel – 1 Samuel 3:1-11
ii. Maria – Luca 1:26-38
iii. Saul din Tars – Fapte 9:1-6
iv. Povestește despre un timp de tranziție din viața ta când Dumnezeu a intervenit într-un mod remarcabil.
b) Alte persoane care au jucat un rol important în tranziție
i. Anania cu Saul – Fapte 9:10-18
ii. Filip cu Famenul etiopian – Fapte 8:26-39
iii. Pe cine a folosit Dumnezeu pentru a juca un rol important într-un asemenea timp de tranziție din viața ta?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Deuteronomul 8 – 15
1. De ce se îngrozise Moise când a aruncat și a sfărâmat tablele Legii?
2. Ce fel de cercetări le-a interzis Domnul israeliților să facă?
3. Pentru ce se practica raderea între ochi (interzisă israeliților)?
4. Ce trebuia să-i ofere stăpânul unui rob evreu atunci când îl elibera?
Istoria mântuirii, capitolul 58
5. Cum vor reacționa sufletele răspândite în toate organizațiile religioase?