PLAN de DISCUȚIE (st. 13)

De memorat: „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”” (Apocalipsa 21:5)

1. Cina nunții Mielului
a) Apocalipsa 19:6-9
b) Ce parabolă ilustrează aparenta întârziere a cinei nunții Mielului? Matei 25:1-13
c) Când va avea loc cina nunții Mielului? Ioan 14:1-3
d) Cine furnizează îmbrăcămintea albă, cea așteptată pentru toți participanții la cina nunții? Apocalipsa 3:18 (vezi și Isaia 55:1)
e) În parabola ospățului nunții, de ce a rămas oaspetele îmbrăcat necorespunzător fără cuvinte? Matei 22:1-2, 11-12

2. Apogeul Marii Lupte
a) Apocalipsa 19:11-16
b) Apocalipsa 19:17-21
c) De ce așa de mulți persistă în răzvrătirea lor?

3. Mileniul
a) Apocalipsa 20:1-3 (vezi și Ieremia 4:23-26)
b) Care este starea pământului în timpul celor 1000 de ani?
c) Cum poate fi legat Satana în timpul perioadei pustii?
d) Unde sunt cei răscumpărați în timpul mileniului? Apocalipsa 20:4-6
e) Dacă destinul unei persoane este deja stabilit, care este scopul judecății din timpul mileniului?
f) Care sunt câteva din întrebările dificile pe care cei răscumpărați le-ar putea întreba în timpul mileniului?
g) Unde sunt cei răi în timpul mileniului? Apocalipsa 6:14-17 (în contrast, citește Isaia 25:9)

4. Distrugerea și recrearea planetei pământ
a) Apocalipsa 20:7 Cum este eliberat Satana din închisoarea lui la sfârșitul celor 1000 de ani? (Apocalipsa 20:5)
b) Cum demonstrează Satana rebeliunea lui continuă? Apocalipsa 20:8-9
c) Cât de mult vor fi mistuiți prin focul ce coboară de la Dumnezeu din ceruri? Apocalipsa 20:9-10, 14; 21:8; 2 Petru 3:10
d) Cum putem fi siguri că nu vom fi mistuiți de acest foc? Apocalipsa 20:15; Ioan 3:16; 1 Ioan 5:11-13

5. Ceruri noi și pământ nou
a) Apocalipsa 21:1 (2 Petru 3:11-13)
b) Apocalipsa 21:2-7 Care sunt gândurile tale atunci când citești descrierea acestui nou pământ?
c) Care semnificația expresiei „marea nu mai era”?
d) Apocalipsa 21:2, 9-27 De ce își ia timp așa de mult pentru a descrie Cetatea cea Sfântă?
e) Ce descoperire frumoasă și apel urgent vezi și înțelegi în încheierea capitolului de încheiere din cartea Apocalipsa? Apocalipsa 22:1-5, 6-11, 12-17, 18-21
f) Ce binecuvântări ai primit din acest studiu?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Deuteronomul 1 – 7
1. Cum sunt descriși emimii și cine îi numeau astfel?
2. Ce I-a cerut Moise Domnului și a fost refuzat?
3. Ce motivație nouă și diferită le-a fost dată israeliților pentru respectarea Sabatului?
4. Ce a spus Moise că vor extrage israeliții din munții țării promise?
Istoria mântuirii, capitolul 57
5. Ce face Diavolul să se creadă despre Biblie?