Vești misionare – 16 martie 2019

Moses și poliția din Zimbabwe

Misionarul de douăzeci şi şase de ani îi privi lung pe cei cincizeci de polițiști din Zimbabwe care tocmai participaseră la o paradă din orașul Bulawayo și care îl așteptau acum să-și rostească discursul.
Emmanuel Msimanga – un pionier al Misiunii Globale desemnat să lucreze în zona centrală a celui de-al doilea oraș ca mărime din această țară – a început să vorbească despre Moise.
„Moise a crescut în Egipt, dar nu a uitat că era evreu”, a început misionarul. „Moise și-a spus: «Mă aflu în Egipt, dar nu sunt egiptean. Nu trebuie să urmez obiceiurile țării.»”
Emmanuel a privit o clipă la fețele serioase ale ascultătorilor și a continuat: „Unii oameni își strâng averi câștigate pe nedrept. Voi să nu procedați așa!” I-a îndemnat el. „Să duceți o viață curată chiar dacă trăiți într-o lume coruptă!”

Emmanuel a absolvit Universitatea Solusi în 2017 și are o oportunitate specială de a vorbi despre Hristos. Ca pionier al Misiunii Globale, a căutat să lucreze cu polițiștii, cu oficialitățile locale și cu studenții. A cerut permisiunea de a ține un discurs de treizeci de minute în cadrul cursurilor de formare profesională a polițiștilor locali și regionali și a primit-o!

Iată ce a mai spus el despre Moise cu ocazia aceea: „Moise a preferat să sufere împreună cu israeliții decât să se bucure de plăcerile de-o clipă ale păcatului.” Apoi, deschizând Biblia la Evrei 11:24,25, a citit: „Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.”

La sfârșit, polițiștii i-au mulțumit.
„A fost exact devoționalul de care aveam nevoie”, i-a spus cineva.
„Ai spus lucruri pe care nu ne place să le auzim, dar care ne sunt foarte necesare!”
„A fost un cuvânt de mustrare și de îndreptare”, i-a spus altcineva. „Dumnezeu m-a binecuvântat azi!”
Emmanuel i-a invitat pe polițiști să se înscrie la cursul biblic Vocea Profeției și i-a oferit fiecăruia o carte.
Până acum, niciunul dintre ei nu a cerut să fie botezat, dar el este convins că Duhul lui Dumnezeu este la lucru. După doar două luni de activitate ca pionier al Misiunii Globale, cinci cursanți s-au pregătit pentru botez. Emmanuel lucrează mai departe și predică intens despre neprihănire.

„La fel ca Moise, să rămânem și noi mereu de partea binelui, chiar dacă valul vremii ne îndeamnă la lucruri rele”, declară el.

Andrew McChesney

O parte a colectei din Sabatul al Treisprezecelea din anul 2015 a fost destinată Universității Solusi în vederea extinderii capacității cantinei de la 500 la 1 000 de locuri.