PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

De memorat: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12:11)

1. Femeia și Balaurul
a) Apocalipsa 12:1-4 – Cine este femeia îmbrăcată în soare și având luna sub picioare?
b) Ce reprezintă înverșunarea balaurului? (Apocalipsa 12:9)
c) Cine sunt stelele din cer menționate în 12:4 și cum a reușit să le tragă jos, spre pământ? Apocalipsa 12:9, Isaia 9:14-15
d) Când a apărut prima dată în istoria acestei planete acest balaur, „șarpele cel vechi”? Geneza 3:1-5
e) Cum a căutat să distrugă balaurul pe Mesia, de îndată ce El s-a născut? Matei 2:1-8, 16

2. Aruncarea definitivă a Satanei din ceruri
a) Apocalipsa 12:7-9
b) De ce Satana a condus revolta îngerilor împotriva lui Dumnezeu? Isaia 14:12-14
c) De ce lui Satana i-a fost limitat accesul în ceruri după expulzarea inițială din cer? Iov 1:6-12; Luca 4:6; Ioan 12:31
d) Când i-a fost interzis accesul lui Satana în cer? Ioan 12:31
e) Cum reacționează Satana? Apocalipsa 12:12

3. Atacul Satanei asupra bisericii
a) Apocalipsa 12:13 De ce Satana își concentrează atacul asupra bisericii creștine?
b) Cum protejează Dumnezeu biserica Sa de atacurile aprige ale lui Satana? Apocalipsa 12:14-16; 12:11
c) Ce asigurare ne oferă Isus cu privire la victoria bisericii Sale în fața celui rău? Matei 16:18
d) De ce este Satana așa de înfuriat pe rămășița poporului lui Dumnezeu în ultimele zile ale istoriei pământului?
e) Cum este identificată rămășița de la sfârșitul timpului?
f) Cum este descrisă mărturia lui Isus în Apocalipsa 19:10?

4. Strategia lui Satana pentru timpul sfârșitului
a) Cum este descrisă activitatea lui Satana în Apocalipsa 12:9? (vezi și Apocalipsa 20:7-8)
b) De ce înșelăciunea este o parte importantă din strategia lui Satana pentru timpul sfârșitului?
c) Cum putem demasca înșelăciunea lui Satana pentru timpul sfârșitului?
i. Psalmul 119:105
ii. Ioan 16:13
iii. Iacov 1:5

5. Întrebări de discuție
a) În ce fel ai experimentat atacul lui Satana asupra vieții tale?
b) Dă mărturie în fața grupei despre cum Diavolul a fost înfrânt prin puterea lui Isus

Biblia și Cartea anului
Biblia: Numeri 2 – 8
1. Când trebuia să pornească tabăra leviților în ordinea deplasării poporului?
2. Ce se făcea cu perdeaua dinlăuntru la pornirea taberei?
3. Ce trebuia să facă și să rostească Aaron și fiii lui „peste copiii lui Israel”?
4. Câți ani trebuiau să slujească leviții?
Istoria mântuirii, capitolul 52
5. Ce s-a întâmplat cu cei care își bazaseră credința pe părerile altora, nu pe Cuvântul lui Dumnezeu?