PLAN de DISCUȚIE (st. 5)

De memorat: „Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”” (Apocalipsa 5:9-10)

1. Isus rupe prima pecete
a) Apocalipsa 6:1-2 (vezi și Levitic 26:21-26)
b) Cine este călărețul de pe calul alb? Este Hristos sau biserica Sa? (Apocalipsa 19:11-16)
c) Ce etapă din istoria bisericii creștine este reprezentată aici?

2. Isus rupe a doua pecete
a) Apocalipsa 6:3-4
b) Cine călărește calul roșu?
c) Ce etapă din istoria bisericii creștine este reprezentată aici?

3. Isus rupe a treia pecete
a) Apocalipsa 6:5-6
b) Ce reprezintă deficitul de grâne? Amos 8:11
c) Trimite Dumnezeu foamea sau ea este datorită abandonării Cuvântului lui Dumnezeu?
d) Chiar dacă există o foamete a Cuvântului lui Dumnezeu, când se dă asigurare că Duhul Sfânt încă lucrează, conducând oamenii la mântuire?
e) Ce etapă din istoria bisericii creștine este reprezentată aici?

4. Isus rupe a patra pecete
a) Apocalipsa 6:7-8
b) Cine aduce distrugerea pe pământ? Levitic 26:21-26 descrie aceste evenimente ca fiind judecăți ale lui Dumnezeu. Dumnezeu cauzează aceste calamități sau doar le îngăduie? (vezi Numeri 21:6 și Deuteronom 8:15)
c) Cum descrie Isus pe adversarul nostru Satana? Ioan 8:44; 1 Petru 5:8
d) Ce promisiuni frumoase ale lui Isus ne aduc mângâiere și certitudine atunci când avem de înfruntat un dușman rău și nemilos? Apocalipsa 1:17-18; Ioan 10:27-28
e) Ce etapă din istoria bisericii creștine este reprezentată aici?

5. Isus rupe a cincea pecete
a) Apocalipsa 6:9-10
b) Cum răspunde cerul la rugăciunile poporului lui Dumnezeu care a fost martirizat? Apocalipsa 6:11
c) Povestește o ocazie când ai strigat și tu: „Până când, Doamne?”

6. Isus rupe a șasea pecete
a) Apocalipsa 6:12-14 (vezi și Matei 24:29-30)
b) Apocalipsa 6:15-17 (Luca 23:30)
c) De ce ar vrea cineva să se ascundă de Isus?
d) Cine poate să stea în picioare când Isus se va întoarce?
e) Ce lecție importantă ai învățat până acum din studiul ruperii peceților?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Leviticul 8 – 14
1. Ce anume s-a arătat întregului popor, după ce Moise și Aaron au ieșit din cortul întâlnirii?
2. Ce lege veșnică i-a fost dată lui Aaron, după moartea lui Nadab și Abihu?
3. Când putea ieși în viața publică femeia care năștea un băiat și cea care năștea o fată?
4. În cazul vindecării unui lepros, unde trebuia făcută cercetarea?
Istoria mântuirii, capitolul 49
5. Din ce cauză a degenerat religia protestantă în formalism?