Poezia studiului 3

Mesajul iubirii Divine

Daniel 10,6; Osea 12,8; Matei 24,42-44; 1 Tes. 5,1-8; Apoc. 2,8-29; 3,1-22.

Într-o lume a credinței, Duhul caută urechi,
Să le deie Adevărul nou nouț și-atât de vechi,
Fiecăreia în parte dându-i sfatul potrivit,
Numai dacă își deschide ușa pentru-a fi primit.

La urechile credinței vin de-a valma glasuri mii
Cu pretenții de sfințire și pompoase garanții
Însă, Duhul Sfânt vorbește numai celor ce doresc
Să urmeze zi și noapte sfatul Mirelui ceresc.

Spre bisericile vremii și spre cele de acum
Duhul a venit și vine doar pe-al ascultării drum,
Cu mustrări, cu sfaturi clare și promisiuni cerești:
Caută să fii, creștine, zilnic gata să-L primești!

Ca urechile s-audă cât e timp de auzit,
De pe Patmos până astăzi, Duhul spune deslușit:
„Pocăința-i veșnicia celor pentru care vin,
Eu, a toate începutul și a toate-n veci! Amin!”

Cornel Mafteiu
București, 15.01.2019