Vești misionare – 5 ianuarie 2019

Puterea unei mărturii

M-am născut în Milange, un oraș situat la trei kilometri de granița Mozambicului cu Malawi, într-o familie care ţinea ca zi de odihnă duminica.

Primul contact cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea l-am avut printr-o fată pe nume Adelina. Ea avea atunci şaisprezece ani și era în clasa a VII-a, iar eu aveam douăzeci şi unu de ani și eram în clasa a X-a. Adelina mi-a cerut s-o ajut la teme.
După ce am ajutat-o, a început să-mi vorbească despre Biserica Adventistă. Mi-a explicat ce este Sabatul și că sâmbăta este ziua pusă deoparte de Dumnezeu pentru închinare.
Mai târziu, mi-a oferit o Biblie, în care subliniase porunca a patra din Exodul 20:8 și textul din Ezechiel 20:20, care spune astfel: „Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” De asemenea, pe o pagină a Bibliei mi-a scris: „Citește Marcu 2:27,28!” Am deschis la acest pasaj și am citit cuvintele lui Isus: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat, așa că Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”
Când am citit cuvintele acestea, mi-am dat seama că nu păzeam ziua care trebuia. Am decis să merg cu Adelina la biserică și să aflu mai multe. În scurt timp, am început să mă închin sâmbăta. Am avut probleme din cauza aceasta la fosta mea biserică, unde slujisem până atunci ca responsabil cu tineretul. Tatăl meu, îndemnat de pastor, mi-a poruncit să mă întorc. Când i-am zis că nu pot, mi-a spus: „Dacă nu vrei să asculți de părinți, atunci nu mai ai ce căuta în casa asta!” Și m-a dat afară.
Când au aflat ce mi s-a întâmplat, părinții Adelinei m-au primit la ei până la absolvirea liceului. Doi ani mai târziu, m-am botezat.

Dumnezeu m-a ajutat să termin cu bine liceul și colegiul și să obțin un post de profesor de chimie la un liceu de stat din Milange. Apoi m-am căsătorit cu Adelina, fata de la care am aflat despre Sabat.

Dumnezeu lucrează prin experiența aceasta a mea în mod minunat. Le-am dat mărturie tinerilor din fosta mea biserică și doi dintre ei au devenit adventiști. De asemenea, le-am spus-o și părinților mei și s-au botezat și ei!
Acum le spun tuturor: Puneți-vă încrederea în Domnul în fiecare zi! La El, nimic nu este imposibil!

Miguel Manuel Mafugula

O parte a colectei din Sabatul al Treisprezecelea va contribui la deschiderea unei școli elementare adventiste în orașul natal al lui Miguel, Milange. Vă mulțumim pentru darurile voastre pentru misiune!